Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 7 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Beeldbank
HVM op facebook

Middelstum rond 1830. 20 januari 2013

We gaan een wandeling maken door de kom van Middelstum, Jeroen toont ons een kaart van rond 1830, tijdens deze lezing beperkt hij zich tot deze kaart.

Op de kaart is duidelijk de radiale wierde te zien, en dat heeft het nu nog, met de uitbreidingen is daar rekening mee gehouden, iets waar we trots op mogen zijn.

Ook deze lezing is op Ewsum en begint om 20.00 uur.