Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Werkgroep activiteiten

Werkgroep Concordiaplein

Ook in deze werkgroep zitten afgevaardigden van de Historische Vereniging Middelstum.
Deze heeft ten doel om de gemeente van advies te dienen omtrent de herinrichting van het Concordiaplein. Een aantal voorstellen zijn inmiddels gerealiseerd.
Het hele plein is op de schop gegaan een voorzien van nieuwe bestrating en het geheel nu een ruimer aanzicht geeft.
Het oorlogsmonument is op de plek blijven staan maar is wel voorzien van een nieuw tekstbord met daarop nu alle namen van de oorlogsslachtoffers uit Middelstum.
Het voormalige gemeentehuis is omgebouwd tot een gezondheidsplein en de beide woningen zijn gesloopt om zo een nieuwe en mooiere ingang naar het Asingapark te realiseren. Het hele park is ontdaan van alle oude stuiken en er zijn diverse bomen gerooid.

asinga1
De wens van de gemeente, dat in 1979 al op de op de gemeentelijke agenda stond, om een bruggetje te realiseren tussen het park en de Burchtstraat wordt ook in 2017 aangelegd.
Het pad door het park is voorzien van een nieuwe slijtlaag en omrand door klinkers en tijdens de nationale natuurwerkdag zijn veel vrijwilligers, ook van onze vereniging, samen met de gemeente aan slag geweest om het park te voorzien van nieuwe struiken en bomen.
Nog in bewerking is om in het Asinga park de fundamenten van de oude borg weer zichtbaar maken, dit zal in 2017 zijn beslag krijgen.