Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Werkgroep activiteiten

Klankbordgroep Herinrichting Middelstum

 

De gemeente Loppersum heeft deze klankbordgroep in 2012 in het leven geroepen. Samen met de gemeente en afgevaardigden vanuit allerlei geledingen van verenigingen in Middelstum werden de plannen betreffende de herinrichting van het centrum van Middelstum onder de loep genomen, uitleg gegeven en adviezen meegenomen. Diverse malen is men op uitnodiging van de gemeente bij elkaar gekomen en heeft de gemeente via een aantal PowerPoint presentaties de klankbordgroep op de hoogte gebracht van de werkzaamheden en hoe het er uit zal zien na een aantal jaren van intensive arbeid. De riolering wordt voor een groot deel vervangen en vele wegen worden opnieuw bestraat, de verlichting wordt vervangen er worden nieuwe bomen gepland en er komen bankjes in het centrum. De klankbordgroep vind een goed luisterend oor bij de gemeente en dit maakt een goed overleg mogelijk. herinrichting1
De herinrichting is inmiddels in de afrondende fase beland en geeft Middelstum weer het aanzien die het verdient.