Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

De mooiste vierkante meters van Groningen (Joop Tilbusscher)

Joop Tilbusscher uit Feerwerd, lid van onze vereniging, heeft het project van de arbeiderswoningen op Groninger dorpen 1900-1950 na zes jaren van onderzoek bekroond met het schrijven van het boek “Zestien vierkante meter”.

Zestien 0

Op uitnodiging van Joop waren vele vrienden en kennissen zondag 20 september naar de Allersmaborg  in Ezinge gekomen om dit heugelijke feit te vieren.
Voor de leden van de Historische vereniging was aan de voorintekening een prijsvraag  verbonden, er was een bouwtekening van drie in het boek voorkomende woningen  naar de leden gemaild en degene die als eerste het adres kon geven waar deze woningen zijn gebouwd, ze staan er nu nog, die kreeg het boek tegen een zeer gereduceerde prijs.
De gelukkige was de oud Middelstumer  Meindert Schollema, hij gaf het juiste antwoord: Delleweg.
Tijdens de bijeenkomst op de Allersmaborg werd dan ook het boek aan Meindert overhandigd en hij kreeg daarna het woord. Hij prees Joop met het resultaat van vele jaren noeste arbeid en was zeer trots dat zowel Toornwerd als Middelstum veelvuldig in het boek worden beschreven.
Zestien 1
Het boek dat is voorzien van vele tekeningen en foto’s,  geeft een perfecte weergave van hoe er vroeger werd gewoond op het Groninger land met veelal in kamertjes niet groter dan zestien vierkante meter.
Het boek dat reeds een paar dagen eerder was gepresenteerd in Het Berlagehuis in Usquert geniet reeds een landelijke bekendheid, niet alleen de regionale pers maar ook het dagblad Trouw bestede meer dan een halve pagina aan dit unieke boek, dat nu al vrijwel is uitverkocht en men nadenkt over een tweede druk.

Klik hier voor het artikel van de presentatie van het boek in de Ommelander.