Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Inloopmiddag Hippolytushoes

Zaterdag 10 februari  14.00 uur

Op deze inloopmiddag komt de Vriendenkring van het Historisch kostuum naar het Hippolytushoes. De Vriendenkring verzamelt en behoudt historische kostuums, sieraden en accessoires uit de periode van drie eeuwen uit drie provincies: Groningen, Friesland en Drenthe, ze showen de kleding en geven uitgebreid uitleg over de gebruiken.

 

Zij stellen zich ten doel dit cultureel erfgoed in stand te houden.

vriendenkring 1

Deze middag wordt muzikaal omlijst door het duo Ephraim, die op viool en accordeon Zweeds georiënteerde klanken zullen laten horen. Voor koffie en thee wordt gezorgd en na afloop is er een hapje en een drankje.

De inloopmiddag is voor iedereen gratis toegankelijk.