Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit bijna 170 leden en 7 bestuursleden. 

Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Schenkingsformulier

Download hier het schenkingsformulier.

Het ingevulde formulier kan opgestuurd worden naar:

Historische Vereniging Middelstum

Oude Schoolsterweg 13

9991 CP Middelstum