Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Werkgroep Ewsum en de Hoop

Deze werkgroep, ooit ontstaan vanuit de Historische Commissie, bestaat uit leden van de Hist. Ver. Middelstum, WerkPro Ewsum, Middelstum Rondom, Dorpsbelangen Middelstum, Dorpsbelangen Toornwerd, bewoners Molenweg, Het Groninger Landschap, Streekproductenmarkt, Staatsbosbeheer en de molenaar Jan Frankes.

Zij heeft o.a. als doel voor molen de Hoop een zinvolle invulling te genereren, in nauwe samenwerking met WerkPro Ewsum.
Het voorstel van de werkgroep om een verbinding te maken tussen het borgterrein en de molen de Hoop is inmiddels gerealiseerd. Het bruggetje, hoog holtje, over het Boterdiep is een goede aansluiting geworden op het al bestaande dorpsommetje.

Er is door een werkgroep veel werk verricht om op de plaats van het gesloopte pakhuis naast de molen een nieuw pakhuis te realiseren, maar dat is tot op heden niet gelukt.

brug1