Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 7 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Beeldbank
HVM op facebook

Oproep!!! Wie heeft nog foto’s van de winkelpanden in Middelstum?

De winkeltjeswerkgroep van onze vereniging, die het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd een boekje uit te brengen omtrent de winkeltjes die de voormalige gemeente Middelstum vroeger rijk was, boekt steeds meer succes. Maar we hebben uw hulp nog wel even nodig!

Via oud Middelstumers worden er regelmatig foto’s en verhalen aangeleverd en worden familie leden van voormalige en oud winkeliers  door de werkgroep benaderd en vaak veelal thuis bezocht om samen in de albums op zoek te gaan naar mooie foto’s.

Hoewel er al redelijk veel is binnen gekomen van diverse panden blijven er ook vele vragen tot dusver onbeantwoord.

De werkgroep wil graag een zo goed en compleet mogelijk boek maken over de winkeltjes en doet dan ook een beroep op iedereen om zoveel mogelijk materiaal aan te leveren, dit mogen foto’s, scans van foto’s en anekdotes zijn. Als er moeilijk afstand van een foto kan worden genomen en de mogelijkheid niet aanwezig is om ze te scannen dan wil de werkgroep de foto’s graag komen halen en zullen ze de foto’s scannen  en weer terug bezorgen.

In onderstaande bijlage een aantal foto’s van panden waar nog onduidelijkheid over bestaat en onvoldoende materiaal van aanwezig is bij de werkgroep.

OPEN DE BIJLAGE

 

Reacties naar:
jetzesmit@ziggo.nl   0595-552696

info@keesgeut.nl      0595-552636  / 06-55331759