Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing Hemony carillon door Jan Luit


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Hippolytushoes

Woensdag 27 maart lezing door Jan Luit. Het Hemony carillon van de Hippolytuskerk.
Sinds 1662 is het geluid wat uit de koepel van de Hippolytuskerk komt niet meer weg te denken uit het dorp.


De prachtige heldere klanken die de gieters van Hemony voor deze toren gegoten hebben maakt ons dorp uniek in de wereld. Mede dankzei veel vrijwilligerswerk door het carilloncomissie staat alles er in een uitstekende conditie bij. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Jan Luit neemt ons deze avond mee naar de geschiedenis en de restauratie van het Hemonybeiaard en wat hier allemaal bij komt kijken.

Hippolytushoes– Middelstum – 20.00 uur – € 5,00 incl. consumpties