Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 9 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Beeldbank
HVM op facebook

Woensdag 18 maart – Lezing Derk Smit


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Vita Nova

Gewelfschilderingen in de Hippolytuskerk

Tijdens het restauratiewerk aan de Hippolytuskerk van Middelstum in 1879 werden een aantal gewelfschilderingen zichtbaar, maar die werden al snel weer overgeschilderd. Bij de laatste restauratie in 1978 werd besloten om alle schilderingen weer onder het kalk weg te halen. De resultaten waren zo mooi en duidelijk dat iedereen die de kerk bezoekt uren omhoog kan kijken om steeds weer iets nieuws te ontdekken.

De lezing van Derk Smit zal ondermeer gaan over het “kijken” naar de muurschilderingen. Wat zie je en wat kun je daarbij denken? Door verschillende achtergronden en achtergrondinformatie ziet iedereen weer andere dingen. Derk is dan ook zeer nieuwsgierig naar wat u hem kunt vertellen.

Uiteraard komt Derk zelf uitgebreid aan het woord en toont hij zijn prachtige foto’s van de gewelfschilderingen, zoals ‘Een eend in de pot’. “Hier snap ik dus niets van”, zegt Derk. “U wel?” Het beloofd een humorvolle avond te worden.

Vita Nova – Middelstum – 20.00 uur – 5,00 euro incl. consumpties.