Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Woensdag 8 November. Lezing door Sierd Jan Tuinstra over archeologie.


Evenementgegevens

  • Datum:
  • Locatie: Hippolytushoes

Sierd Jan Tuinstra graaft het liefst gaten in wierden of terpen, Hij vertelt gepassioneerd over zijn beroep, studeerde Mediterrane Archeologie aan de Rijksuniversiteit van  Groningen. En is gespecialiseerd in de archeologie van het Noord-Nederlands kustgebied, IJzertijd-Romeinse tijd, Middeleeuwen en vroeg Nieuwe tijd. Deze avond zal hij u meenemen in een boeiende lezing waarin hij tot de kleinste munt of knoop kan vertellen waarvoor het gediend heeft

Hippolytushoes, Middelstum – 20.00 uur – € 5,00 incl. consumpties