Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 9 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief

Beeldbank

HVM op facebook

Historische Vereniging succesvol op goed bezochte markt.

Op de streekproductenmarkt van afgelopen zaterdag was ook dit jaar weer een stand ingericht door de Historische Vereniging.
De stand viel dit jaar goed in het oog door de koets van Museum Bakkerij Mendels, die momenteel wordt verbouwd en uitgebreid wordt met een theeschenkerij. Dat weinig mensen het bestaan van de koets wisten bleek wel over de vele vragen die er gesteld werden. Lees meer

De Hoge Raad van Adel onder de indruk.

Tijdens de overhandig, 9 juni in het raadhuis van Appingedam, van het officiële diploma dat behoort bij het gemeentewapen van Eemsdelta was de Hoge Raad van Adel zeer complimenteus naar de werkgroep over het uiteindelijke resultaat. Lees meer

Nazaten Doornbosch bezoeken begraafplaats.

Al vele jaren zijn de vrijwilligers bezig met het restaureren en opknappen van de begraafplaats. Regelmatig wordt er dan ook geprobeerd om van de iets oudere graven nazaten te vinden en die op de hoogte te brengen van het onderhoud van de familie graven. Dit heeft al vaak geleid tot succes en financiële bijdragen voor het onderhoud. Lees meer

Lezing over de gewelfschilderingen fraai weergegeven.

De lezing over de gewelfschilderingen door Derk Smit is bij de bezoekers zeer goed ontvangen.
Smit begon zijn verhaal over de verschillende schildertechnieken door de eeuwen heen en kwam zo automatisch terecht bij zijn passie, de gewelfschilderingen van de Hippolytuskerk in Middelstum.

Lees meer