Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Werkgroepen

Werkgroep Boek en andere publicaties.

Een aantal bestuursleden, soms versterkt door leden, houd zich bezig met het maken van publicaties vooral in boekvorm.
Door de loop der jaren zijn er reeds een aantal boeken uitgebracht door de vereniging, zoals:

Knikkeren in spertijd geschreven door Meile Bakker, een boek over Middelstum tijdens 40-45. Lees meer

Werkgroep Ewsum en de Hoop

Deze werkgroep, ooit ontstaan vanuit de Historische Commissie, bestaat uit leden van de Hist. Ver. Middelstum, WerkPro Ewsum, Middelstum Rondom, Dorpsbelangen Middelstum, Dorpsbelangen Toornwerd, bewoners Molenweg, Het Groninger Landschap, Streekproductenmarkt, Staatsbosbeheer en de molenaar Jan Frankes.

Lees meer