Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 9 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Beeldbank
HVM op facebook

Gekregen materiaal

De volgende personen hebben materiaal ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Middelstum. Onze dank is groot!

 


Heerko de Vries Klijndijk
Kaarten van Middelstum,Delleweg, Menthedaweg, Ewsum 1863, Mentheda, Van Lacum, Melkema, De Hoop , Ewsum 1600, Haven, Grachtstraat, Venhornstreek
Groeten uit Middelstum Zandbergen
Groeten uit Middelstum Jonkman


Wim Meijer Oosterburen
Lamp schippertje
Diverse kopieën van tekeningen van architect Veenstra en op A0 het verhaal van stukadoor Jan Veenstra


Evert Zuidhof Assen
CD met genealogie fam. Zuidhof


Bob Poppen Uithuizen
Medicijn/zalf potje


Vrouwenraad Middelstum
Verslagen en notulen van vergaderingen


Arends Middelstum
Diverse foto,s
Muziekboek


Schuit Middelstum
Diverse spaarbankboekjes
Kaarten, foto,s, rapporten


Wijma Bedum
Diverse fotoboeken fam. Visser


Roelf Rustema Nordhorn
Foto’s, bedrijfsgegevens, kranten, certificaten brandwacht


Albert Stol
Foto boekjes Middelstum 3 x
Stropdas Hippolytuskoor, volksalmanakken
Diverse kaarten, toekomst visie Middelstum
Krantenknipsels


Reint Wobbes Huizinge
Dienblad plattegrond Middelstum,
Krantenknipsels,
documenten De Valk en Woonhuismonument,
diverse verslagen,
Foto’s,
diverse enveloppen met foto’s en documenten van Middelstum van Geert de Boer
Diverse documenten/rekeningen middenstand Middelstum
Uit archief Her. Kerk diverse rekeningen en aktes
Originele tekeningen met bestek van de verbouw van steenfabriek Labor 1955
Aardappelaanaarder gemaakt door oude Jacob ten Berge, repelaar en een reservewiel
Middelstumer kroniek diverse jaartallen
Tekeningen Mentheda, krantenknipsels, obligatieakte fam. Smit en een doos rekeningen van Van Zanten Huizinge.


Piet Smit Middelstum
Lampje glas in lood, toverlantaarn, El stok, foto CD
Vaasje Asinga


Moorlag Middelstum
Klok gemeentehuis Middelstum


Luida Noordhof Vries
4 Receptieboeken meester Glas, rapporten meester Glas
Landschapskaarten, borgenkaart
Kopie brief Brouwerij de Pauw 1835
Foto’s reünie 200 jaar Openbaar Onderwijs


Erven Piet Smit
Schilderijen 4x, diverse Middelstums middelpunt,
Geref.Kerk 1835-1935, Historisch album Groningen
Raamhanger Hippolytus, Boek Sipke Auke Veenstra
LP Middelstum zingt en speelt, Stickers 2x
Hierom Milnsom van Jan Hofman, diverse foto’s
Scriptie Ewsum van Lucas Kwant, Gemeente gidsen,
Groninger Ommelanden, DVD Concordia,
Tegeltje Herv.Kerk, winkelkast fam.Vegter, Kassa
Houten wandbord met tekst
Grenskaarten van de gemeenten in de provincie Groningen.
Huurcontract pad Oude Gang
Verkoopovereenkomst pad Oude Gang
Diverse documenten o.a. Huurboekje, verbouwverg. pui,
Dienstplicht formulieren
Diverse kasboeken en documenten en een aantal foto’s


Paul Panjkovic
Munt (herkomst onbekend)


Anne Pieters Gieten
Documenten P.Tilbuscher, krantenknipsels, foto’s
Programma boekje Caecilia 1913, Feestboekjes 4x
Hippolytuskerk 1445-1945, Middelstum oude ansichten 1
Westerwijtwerd vroeger, 200 jaar Openb. Onderwijs


Jaap van den Hoofdakker
Film over afbraak Gemeentehuis 1962
Dia’s Middelstum 1982


Jille Eilander Eelde
Foto’s


Frouk Vast Westerwijtwerd
Diverse documenten betreffende het pand van de oude bakkerij in Westerwijtwerd.


Klaas Berghuis Zwolle
Negatieven van Sinterklaas intochten begin jaren 80 en de negatieven betreffende het boek 125 Chr. Onderwijs in Middelstum en een negatief van steenfabriek Labor.


Dick Wychgel Middelstum
Diverse foto’s


Hippolytushoes Middelstum
Een viertal boeken
Vitrinekast


Els van der Meer Havelte
Scan foto wachthuisje 19


Fam. Schuit Middelstum
5 medailles, 3 documenten zuivel


Jan en Ineke Luit
Te leen: fotoalbums met verbouwing en familie foto’s
de foto’s zijn gescand


Via Reint Wobbes van Mevr. Stoter-Miske
2 foto albums oud Middelstum


Beno Rozeboom Middelstum
Diverse krantenknipsels en een kaartje
Stropdas met gemeente wapen Middelstum


Gerrit Lalkens Middelstum
Foto van Dr. Idema
Middelstums Middelpunt augustus 1984


Jan Luit Middelstum, voormalig schoenhandelaar
Foto’s en ansichtkaarten beschikbaar gesteld om te scannen


Tonnie Zigterman Assendelft
Diverse foto’s en krantenknipsels


Mevr. J.F. Wierenga  Ten Post
Diverse foto’s fam. Krijgsheld, zangkoor en meisjesver.


Fam. Maring Toornwerd
2 kranten uit 1888 en persoonsbewijs André Maring 1941


Kor Hofman Middelstum
Gaffel = draineerbuizenopsteker
Ab Hooijer Middelstum
4 draineerbuizen voor Gaffel van Hofman
Krantenartikelen


Albert Pieters Gieten
Diverse documenten, weinig gerelateerd aan Middelstum


Hilbrand de Jong Middelstum
Twee plakboeken krantenknipsels begin jaren 90
1 zakje tabak uit 1945


Piet Kruizinga Middelstum
1 doos met Groninger Almanakken
Fietsplaatje 1940/1941


Fré Schreiber Middelstum
3 video-opnames Loat Bluiers
20 foto/ansichten boek MDDEH via P. Smit/G de Boer
2 dozen met Groninger Almanakken
13 multo mappen met Noorder Rondblik
Krantenknipsels
11 Historisch Jaarboek Groningen


Tammo Huizenga Oosterburen
2 Tabac tubes, doosje met aluin, liniaal J.v.d.Beek
2 kalenders van Middelstum, diverse documenten en statuten boerenorganisaties, rekeningen en verpakkingszakjes middenstanders Middelstum
Reclame folders middenstanders, poster A 1 boerderij Jan Oost Elema, Bondsspaarbank folders, portemonnee Zuidhof
Dienstregeling met advertenties, brillenkoker Bouwman


Kees Reinders Middelstum
31 boekjes uit de serie Fibulareeks en 6 andere boekjes met geschiedenis als hoofddoel.
Hielke Ronald Bijsma
Asbak gemaakt in opdracht van Vast Banket


Aldert ten Have
Metalen kistje met diverse documenten/rekeningen en krantenknipsels van de firma Schuit Transport.


Hinrick Klugkist via Koor en Rinkel
Diverse rekeningen Wicher Zitsemaschool


Dhr. Amsing Bedum
Grote foto van boerderij nu Cor en Jantje Dijkema.


Erik Boerma Uithuizen
Potloodtekening Heleen Ferkranus


Klaas Koster Dwingeloo
Bouwtekeningen van steenfabriek Boerdam
Harry Bos Loppersum
Lijst met glas, krantenknipsel GS
Opgevraagd bij GA, niet interessant zijn heel veel van


Historische Vereniging Bedum
Boekje Geref.kerk Middelstum uitgereikt aan Siert Ubbens
Schoenmakershamer van Nederhoed


Henderikus Kooi Warffum
Kopieën Winkelpuzzel St. Nicolaas actie 1952


Bertha Huitzing Middelstum
Fotoboek, dia’s en film vrouwenraad Middelstum


Kees Jonkman Middelstum
Krantenknipsels en diverse boekjes


Egbert Miske Uithuizen
Foto materiaal om te scannen


Willie Bakker Groningen Nico Bakker Stadskanaal
Krantenknipsels en rekeningen middenstand Middelstum


Kees Geut Middelstum
Archief Interkerkelijk Jeugdkoor Middelstum


Fam. Schilthuis Middelstum
5 kg boterpot waar Mevr. Allersma-Goldhoorn boter in haalde zo rond 1900 bij de melkfabriek aan de Trekweg


Fam. Hilbrand de Jong
En drietal foto’s, haven, molen en H.J. Reitsema


Fam. Lutje Middelstum
2 boekjes, 175 Nutsdepartement, Historisch Album Gr.


Reinder en Annie Tuitman Middelstum
Diverse documenten Groente en Fruit


Fam. Meijer-Poppema Middelstum
6 boeken over speelgoed en verzameling
Blikken opwindbaar autootje


Jan Mekkes Onderdendam
7 foto’s reünie 1996 Openbare school


Eelke Wolters en Tiny Jonkman Roosendaal
Uit nalatenschap van Fam. Fonck-Heun
Diverse tekeningen, oorkonde, getuigschrift, bibliotheekboekje, gemeentegids, kerkkroniek en Koninklijke vrijwilligersonderscheiding met medaille


Teije Schuil Harkstede
AMABO tegeltje 1959


Janneke Paap Winsum
4 winkelboekjes Hoeksema/v d Meer


Dhr. Pol Winsum
Foto van zendamateur Rustema ± 1950


Historische Kring Noordelijk Hunsingo
Boek Historische schetsen van het Hoogeland


Fam. Tonckes Middelstum
Vanuit de boerderij van Gebr. Huizenga Oosterburen
Landbouwhandgereedschappen, 2 wipkarren, een vlasmachine , zaaiviool, divers klein handgereedschap, paarden tuigen


Rob Toren Huizinge
Schaftkeetje, aardappelligtmachine, aardappelsorteerder, graanontsmetter, 2 karren, graanwaaier, 1 hoornploeg, 1 rondgangploeg en wat kleine materialen.


Jan Hoekstra Middelstum
Kist voor spaar en gaar


Erik Boerma Uithuizen
2 lijsten met foto’s van de borg Schultinga,na sloop van de borg is het terrein vroeger bewoond door de fam. Hopma


Hennie Toolsema Middelstum
2 blikken trommeltjes


Hilbrand de Jong Drachten
Een aantal vergrotingen van foto’s uit Middelstum
Oorkonde uit 1951 voor oud bankman Reitsema
Hilbrand de Jong Drachten
Obligatie en hypotheekakte B.J. Smit 1871


Teije Schuil Harkstede
Diverse rekeningen waaronder ook uit Middelstumer middenstand


Hedzer van der Kooi Zwolle
Diverse oorlogsdocumenten


Hilda Groeneveld Middelstum
CD met 680 foto’s molen de Hoop
Doosje met Donateurskaarten molen de Hoop
Gegevens Fie Goudschaal uit Westerwijtwerd 1888
Lijst van Huisnummering Middelstum maart 1989
Verslagen van werkgroepen: Ewsum de Hoop, Muurtje Geertruida Alberdastraat, Concordiaplein en verslagen van de Historische Commissie.


Hijlke Wiersema Appelscha
Documenten woningen Fietsmaker Mulder en diverse foto’s
voor het winkeltjes project.
In bruikleen: schilderij “zicht op Middelstum”


Gijs Schilthuis vanuit de Doopsgezinde kerk
2 lijsten met kopieën over de bewoners van Melkema in Huizinge
1 lijst met tekening van villa Melkema gemaakt door Fedor van der Molen 1998 ( hangt op de Oude schoolsterweg 13)


Meindert Schollema Middelstum gedeeltelijk vanuit nalatenschap Egberdina Sissing, familie van W.v.d.Velde
Documenten begraafplaats v.d. Velde en Wieringa
Loting Nationale Militie v.d. Velde
Foto woning Ds. Leenders, Testament B. Schuil
Rekening v.d. Velde van schilder F. v. Bergen
Tarief boekje met advertenties Vita Nova, dit boekje komt van Ina van Dijken-Leistra
2 foto’s verbouwing Burchtstraat
Tekeningen Veenstra nieuw te bouwen Gemeentehuis aan de Asingalaan en de school in G.Alberdastraat (liggen op de Oude schoolsterweg 13) Diverse foto’s om te scannen.


Attje van der Molen Middelstum
Foto personeel Zuivelfabriek


Mevr. Stulp Middelstum
Ansichtkaart Schipke de Vries in Boterdiep


Hennie Toolsema Middelstum
Diverse verslagen Historische com. en enkele tijdschriften van Heemschut, onderzoeksgids GA, geschiedenis Ennemaborg.


Klaas Wiltjer Groningen
Lidmaatschapskaart IJsclub Middelstum 1929, een drietal kopieën van tekeningen panden in Middelstum en zijn levensverhaal in zijn eigen Gronings, door Fré nu omgezet.
Krantenknipsels om te scannen over zijn eigen wielercarrière.
Een foto van het koor Cecilia.


Anoniem
Sneeuwboek, boekje met versjes van de Knipkring Middelstum 1988, label luciferdoosje Concordia


Albert Arends Middelstum
Zijn verzameling dia’s ingescand, 4000 stuks


Erven Piet Smit
Boeken: Verbeeld vertrouwen, Groninger Gemeenten, Kijk op het groene Groningen, Kijk op de stad Groningen, Bekijk het Noorden eens anders, Groningen in vogelvlucht.


Arie van der Spek Nunspeet
2 DVD met 18 korte films opgenomen, Middelstum 1953-1965, door Dr. van der Spek.


Meindert Schollema Middelstum
3 foto albums beschikbaar gesteld om in te scannen in totaal 29 foto’s gescand.


Astrid Blaauwwiekel Kantens
3 verschillende zeepdoosjes, koffiemaatje, verschillende plankenkleedjes, hygiëne doekjes.


Hazekamp Middelstum
35 gescande foto’s van politieagent Hazekamp, oude stikkers van Borkhuis en Hazekamp.


Jan Luit, verz. Middelstum
Boekjes: Gevelstenen in Groningen, Sporen van strijd, de Taal van oude ambachten, de Taal van oud gereedschap, Groninger land, Gids voor cultuur en landschap, Groningen in foto’s, Boerderijen in Groningen, 10 jaar kerkepad.


Jan Smit, getrouwd met Anje v.d. Kooi Middelstum
Diverse fotoalbums en dia’s beschikbaar gesteld om in te scannen, resultaat 392 stuks.


Everdina Sikkema-Tuitman Grootegast
Foto’s om in te scannen resultaat 29 stuks


Fam. de Jong Drachten
99 blikken uit hun verzameling “Oud blik”


Willy Zuidhof Middelstum
Boekje om te scannen 100 jaar Christelijk onderwijs in Middelstum: Van Snik tot Spoetnik door L. Bakker


Anne Pieters Gieten
10 foto’s 200 jaar onderwijs 23 juni 2001


Eelke Wolters en Tiny Jonkman Roosendaal
Bewijs van Nederlanderschap Meinard Kraak, 2 foto’s Coendersweg woning Fonck-Heun, diverse krantenknipsels,
5 negatieven woningen Zuiderstraat, bibliografie van Middelstum en Huizinge, Landbouwschrift van de gemeente Middelstum geschreven door Trijntje Jonkman.


Universiteitsbibliotheek Groningen
Boerderijenboek Middelstum-Kantens met voorschrift:
Aangeboden aan de Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen Hans Alders.


Diane Holtkamp Middelstum
4 glazen met het gemeentewapen van Middelstum, boekje “het Kleine Leesgezelschap” Middelstum opgericht 1705


Ab Hooyer Middelstum

Boekje “De kerk van Westerwijtwerd” door W.J. Berghuis


Piet Doornbos- Wineke Dethmers Haren

Boekje boeldag 1966 op boerderij Dethmers Toornwerd

Om te scannen sigarenzakjes, familie foto’s, poëziealbum,

3 foto’s van Middelstum.


Mark van Dijken Middelstum

2 scans bouwbedrijf van Dijken


Eelke Wolters en Tiny Jonkman Roosendaal

27 foto’s personages en m.b.t. Middelstum 


Reint Wobbes Huizinge

Tekening komplan gemeente Middelstum 1978


Tammo Huizenga Loppersum

2 krantenknipsels, Lammert Miske verteld en een panorama knipsel gracht- en schoolstraat


Piet Doornbos-Wineke Dethmers Haren

2 liedboekjes, Nederland zingt weer uit 1954 en Tien liedjes geschreven door Ald. Elema Huizinge uit 1913


Rob de Groot Westerwijtwerd

Rapport van de Archeologische begeleiding “De Steekproef ” bij de Mariakerk in Westerwijtwerd

Diverse scherven/brokstukken van een grafsteen waarschijnlijk uit de 17E eeuw van een steensoort genoemd

Piere de Vinalmont, Namense hardsteen


Dames van Kalker Groningen

10 foto’s Oud Middelstum om te scannen


Kees Reinders Middelstum

21 plakboeken met beschrijvingen, krantenknipsels, foto’s en ansichtkaarten van kerken met in iedere plakboek een index.


Mevr. Stulp Middelstum

Foto Oud gemeentehuis met Geref.school 


Piet Doornbos-Wineke Dethmers Haren

27 foto’s om te scannen, bouw woning Toornwerd 1952


Meindert Schollema Middelstum

Diverse foto’s om te scannen


Alle Jan Kolstein Middelstum

Foto oud hek en baarhuisje begraafplaats Delleweg


Boeklage Veendam

10 foto’s om te scannen


Gerard van Dijken Middelstum Burg. v. Ankenweg

48 foto’s en krantenknipsels om te scannen


Haaijo Arends Middelstum

10 foto’s van verenigingen om te scannen


Piet Doornbos – Wineke Dethmers Haren

Div. overlijdens advertenties, Boekje school 1937

Kadastrale kaart Toornwerd 1897

Bouwovereenkomst juli 1920 woning Kantens

Rekeningen elc. inst.   Subsidie Volkshuisvesting

Offertes nieuwbouwwoning voor Twijnstra

Diverse foto’s om te scannen Labor personeelsfeest met diverse liederen (in word gezet)


Herman Stol Middelstum

Afdruk van een pentekening van de boerderij op Toornwerd van Oost-Elema, inmiddels voorzien van lijst en glas


Jaap en Hiltje Lalkens Huizinge

3 foto’s en 2 plakboeken, diverse inhoud, om in te scannen


Kees Jonkman Middelstum

Diverse boekjes middenstandstudie, Middelstums middelpunten, gemeente gidsen, woningadvertenties en brief Hennie Linker uit 1957


Berend Poortinga Middelstum

Diverse foto’s van foto’s en hinderwetvergunningen om in te scannen


 Gerrit en Ineke Oskam Visvliet

Ommelanderkrant  donderdag 27 december 1969 met artikel over Middelstum, krant van de hengelsport met artikel over wedstrijd de Witte Dobber Middelstum met uitslagen