Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Gekregen materiaal

De volgende personen hebben materiaal ter beschikking gesteld aan de Historische Vereniging Middelstum. Onze dank is groot!

 


01-12-2023: van Mark van Dijken,

heel veel fotomateriaal over de bouwwerkzaamheden van fa Van Dijken voor de inloopdag.


13-11-2023: van André Moorlag,

om in te scannen; 13 oude facturen van bedrijven en 88 antwoordkaarten – Contrôle Bevolkingsregister gemeente Middelstum uit 1954 en 1955.


06-11-2023: van Kees Jonkman,

2 foto’s van hun ouders en en foto van het pand aan de Heerestraat met beide broers en Martinus Jonkman ervoor.


31-10-2023: van Harm Hofman,

2 scans van knopbreker Schollema


23-10-2023: van het NUT

in verband met de opheffing; het archief van de laatste secretaris.


20-09-2023: van Ans Norden;

1 printjes van melkrijder Anco Abbringh + benzinebon + foto van gezelschap excursie bij DOMO (met Abbringh)


11-09-2023: van familie Pilon uit Delfzijl;

4 foto’s van de voormalige kwekerij aan de Menthedaweg.


12-05-2023 van Bart de Winter:

twee stropdassen, waarvan één met gemeentewapen gemeente Middelstum.


13-05-2023 van Piet Huitsing

foto van damclub Middelstum uit 1927 en een boek over damclubs in Groningen en Drenthe om informatie te scannen


14-05-2023 van Klaas Pier,

19 foto’s van garage Pier, Delleweg om in te scannen.


16-05-2023 om in te scannen: 8 foto’s van loonbedrijf A. Zuidhof en 1 kopie bedrijfsovername Zuidhof van Pastoor.


16-07-2023 van Jan Willem Rooda.

Voor het scannen: 16 foto’s, krantenknipsels en een boerenkoolzakje. Plus een beknopte bedrijfsgeschiedenis van Groentedrogerij Rooda (voor het nieuwe boek).


04-08-2023 uit nalatenschap van mw Mekel;

een koffer met oude zeepartikelen en diverse boeken


20-04-2023 van R. Wobbes, Huizinge;

Reglement Spaarbank te Middelstum 1852 en statuten Spaarbank Middelstum 1901 plus 6 oude facturen


09-03-2023 van Henk van der Pol, kleinzoon van Boeklage, uit Meerstad.

Eén digitale foto van interieur Hippolytuskerk en een gedicht gedicht van Jan Huitsing over reünie feestweek.


15-03-2023 van mevr. Ten Wolde.

Fluitjes voor in een spreekbuis uit het oude gemeentehuis. Deze zijn van Sietze Veenstra geweest en ze werden gebruikt om bijvoorbeeld koffie te bestellen.


24-04-2023 van Jaap en Hiltje Lalkens.

Twee namenlijsten van schoolfoto’s uit Huizinge en twee plattegronden. Een van gemeente Stedum en een van gemeente Middelstum.


Historische Kring Bedum

Voorbeeld drukwerk Winkeliers vereniging 1935, Rekening garage Holst, foto paal vechten Huizinge


Fam. Sportel Winsum

Foto van Concordia 40 jarig jubileum van Wilhelmina, foto van Christelijke schoolbestuur en personeel 1933


Susan Pronk Warmerhuizen

3 afbeeldingen uit kranten 1959, 1960,1961 betreffende wielerrondes in Middelstum


Jaap Lalkens Huizinge

35 foto’s en krantenknipsels betreffende Huizinge


Jan Mekkes Onderdendam

Veel krantenknipsels over de gebeurtenissen in de afgelopen jaren in Middelstum


Henke Rozema Vierhuizen

2 koopaktes notaris Trip 1895 Rooda naar Dekker, 1899 Huizenga naar Dekker

1 koopakte notaris Kooi 1910 Bolhuis-Blaauw, 1 akte van scheiding 1947 Meij. Bolhuis


Okke Amsing Bedum

Boek 125 jaar Chr. Onderwijs Middelstum, boek Geref. kerk Middelstum 1835-1985, foto crazy race Bedum 1979 met Job Honderd


Arie Smedes Wagenborgen

Digitale foto van boderijder Jan Moorlag op Bodeterrein in Groningen


Ria Rijskamp-Bansberg Stedum

Kalender uit 1980 van Piet Kooi


Arnold Pilon fam. Ubbens

2 documenten over Egbert Luitjens Ubbens

Oorlog slachtoffer uit Huizinge


Historische Vereniging Bedum

Documentje Herdenking 45 jarig jubileum Caecilia, rekening Tuitman Transport,

Foto Huizinge 1985 Opening Ina prins mode


Anneke Tuitman Sleeuwijk

5 met pen geschreven verhalen omtrent de fam. Ham van Toornwerd


Evert Zuidhof, Assen

Boeken:

Dit land van terpen en torens, G.A. Brongers, 1978

Rondblikken, van Bommen Berend tot Groninger bier, J.A. Bodewes, 1980

Rondblikken, van schoenerkapitein tot stadsfotografie, J.A. Bodewes, 1981

De overledenen van Hunsingo, P.J.C. Elema en H.J.E. Hartog, 2001

De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835 – 1935, J.F. Hulsteijn, 1935

Stads- en Dorpskronieken van Groningen, J. Vinhuizen, 1935

Tijdschriften:

Bouwkundig Tijdschrift, deel XXIII, 1906

Het Noorden in woord en beeld, mei 1935

Het Noorden in woord en beeld, juli 1926

Foto opening prof. B. Holwerdaschool, 1956

Foto personeel school Grachtstraat, 1938


Huidige bewoner Menthedalaan 6

Diverse documenten van schoenmaker Broesder.


Okke Amsing Bedum

Boek 150 jaar Chr. Onderwijs Middelstum, “As k loater groot bin”

Boekje De Boeskoolboeren van Zuidwolde en omstreken

De gereformeerde kerk te Middelstum 1835-1935


Mevr. Rijk Middelstum

Boekje: Versjes, Knip-Kring Middelstum L. Buskes , M. Holtkamp, D. Smilda, H. Toolsema.


 

Fam. Remminga Westerwijtwerd

Foto uit 1949 Schoolreisje Amsterdam-Schiphol. Alle klassen van de MULO


H. Pot Middelstum

Diverse documenten betreffende de secretaris van de gemeente Middelstum Haaije Pot

Foto’s en krantenknipsels koor Caecilia o.l.v. H. Pot

Oude schoolfoto’s, krantenknipsels klokken Hippolytustoren 40-45


André Moorlag Middelstum

Aantal borden betreffende diverse activiteiten in Middelstum

Lijndienst Middelstum-Kantens, Grasbaanraces 20 juni Middelstum aanvang 13.00 uur, Alleen Ingang coureurs, Publiek ingang Delleweg, 29-31 juli 1987

Nederlandsche kampioenschappen Grasbaanraces 20 juni 1987 Aanvang 13.00 uur Training en voorselectie Aanvang 10.30 uur,

Grote nationale Rally Cross 14 juni VW kevers Grote auto’s (8 cilinders) Middelstum circuit is omringd door water Grote deelname Aanvang 2 uur


Mark Willem Evenhuis Middelstum laatste uitbater Vita Nova

7 ingelijste foto’s Vita Nova, envelop met 40 foto’s interieur Vita Nova

Bouwtekeningen en bouwbestek 1961 Vita Nova

Notulen van geref. kerk betreffende Vita Nova, diverse contracten en brieven personeel. Diverse aktes.


Christ van Beek Bedum

Roede meter, waarschijnlijk een uitvoering die veel in Friesland werd gebruikt.


J.G. Talsma Westerwijtwerd

Kloostermoppen, een paar gevonden op de kruising Fraamweg,

2 brokstukken van de restauratie kerk Westerwijtwerd, nog enkele andere kloostermoppen waarvan de herkomst niet bekend is.

In ons digitale archief zitten foto’s met uitgebreide beschrijving.


Fam. Oskam Huizinge

Digitale blauwdrukken van hun boerderij Maarvliethoeve, Westeremderweg 1 in Huizinge, met bijbehorend bestek.


Hendricus Kooi Warffum

228 foto’s en ansichten waarvan 173 van de voormalig gemeente Middelstum

De overige zijn naar zusterverenigingen gegaan.


Erwin Tuitman Boerdam

Boekje Westerwijtwerd vroeger, boekje 50 jaar Orando, Een halve eeuw Westeremden


Reint Wobbes Huizinge

Lijst met oude wijknummers, Obligaties melkfabriek Middelstum, Huisvesting ambtenaren nieuw gemeentehuis, Diverse bestekken van bouw en verbouw in Middelstum, Tekening van S.A. Veenstra burgemeesterswoning Beetsterzwaag


Gijs Schilthuis Middelstum

Kalender uit 1980 van Piet Kooi met afbeeldingen van Middelstum


Hilda Groeneveld Middelstum

Diverse verslagen van Installatie en afscheid van burgemeesters in Middelstum


Kirsten vd Ploeg Winsum uit het nalatenschap van Piet Kooi

 Diverse posters Wielerronde Middelstum, jaargangen 1955, 1956, 1957, 1959 en één zonder jaartal (waarschijnlijk 1958). Onder de deelnemers K. Wiltjer uit Middelstum.

Poster Internationale Voetbal wedstrijd in Middelstum tussen B-Troop uit Engeland en Elftal Noord Groningen (met o.a. de Middelstumers G. Lüürsen, J. Bruins en L. Veenstra.

Pentekening boerderij te Toornwerd (van Oost Elema). Uitgegeven tgv Boerderijenboek.

Pentekening Christelijke School Grachtstraat. Uitgegeven tgv boek Middelstum door de jaren heen.

Topografische kaarten uit 1953 van gemeente Bedum en gemeente Loppersum (beide met gedeelten van gemeente Middelstum).

Negatief + fotoafdruk document uit 1816, uitgegaan van schout E. J. Lewe van Middelstum, over kleding behoeftigen.

Langspeelplaat ‘Middelstum Zingt en Speelt’.

Tegeltje Middelstum – N.H. kerk.

Penning met afbeelding paardenhoofd, achterzijde V.V.V. Middelstum


Piet en Bertha Huitsing Boerdam

62 dia’s van de vrouwenraad 2006 en 5 mei optocht 1995


Jan van der Kooi Middelstum

8 boeken over de provincie Groningen


Fam. Hemmes Middelstum

109 foto’s braderie Middelstum 2005


Johan Tuitman Plusmarkt Middelstum

Voorgedrukt stickeralbum Middelstum en ommelanden


Bonnie de Boer Bedum

4 klassenfoto’s 1914, 1915, 1919 en 1927 van de christelijke school, 1913 foto zicht op Middelstum vanaf Fraamklap, gedeelte van de kalender van Piet Kooi 1980


Herman Stol Middelstum

Om te digitaliseren tekeningen van twee radio’s ontwerp S.A. Veenstra, 1930


Sikke Jan Boelema Middelstum

Om te digitaliseren tekeningen van hekwerken die hebben gestaan op de hoek van Grachtstraat en Burchtstraat (terrein Visser, Verhagen, Schilthuis, Kooi), ontwerp S.A. Veenstra, 1931


Bertha Huitsing Middelstum

Om te digitaliseren foto personeel boer Biewenga


Anneke Brinkman-Frieling Rolde

Liedjesbundel van J.H. Speenhof, blauwdruk P. Tilbusscher 1924 schuur Frieling,

Correspondentie en foto Edzardina baronesse Lewe van Middelstum 1954,

Programmaboekje Jubilate Deo “De Lindenbörg”, Middelstum oude ansichten deel 1, 2 stuks, Middelstum oude ansichten deel 2, om te digitaliseren diverse documenten/verhalen en een tweetal foto’s over Westerwijtwerd


Werk Pro Ewsum Middelstum

Bietenmolen en een snijmolen


Uitvaartvereniging Middelstum

Oud deken voor afdekken lijkkist


Heerko de Vries Klijndijk
Kaarten van Middelstum,Delleweg, Menthedaweg, Ewsum 1863, Mentheda, Van Lacum, Melkema, De Hoop , Ewsum 1600, Haven, Grachtstraat, Venhornstreek
Groeten uit Middelstum Zandbergen
Groeten uit Middelstum Jonkman


Wim Meijer Oosterburen
Lamp schippertje
Diverse kopieën van tekeningen van architect Veenstra en op A0 het verhaal van stukadoor Jan Veenstra


Evert Zuidhof Assen
CD met genealogie fam. Zuidhof


Bob Poppen Uithuizen
Medicijn/zalf potje


Vrouwenraad Middelstum
Verslagen en notulen van vergaderingen


Arends Middelstum
Diverse foto,s
Muziekboek


Schuit Middelstum
Diverse spaarbankboekjes
Kaarten, foto,s, rapporten


Wijma Bedum
Diverse fotoboeken fam. Visser


Roelf Rustema Nordhorn
Foto’s, bedrijfsgegevens, kranten, certificaten brandwacht


Albert Stol
Foto boekjes Middelstum 3 x
Stropdas Hippolytuskoor, volksalmanakken
Diverse kaarten, toekomst visie Middelstum
Krantenknipsels


Reint Wobbes Huizinge
Dienblad plattegrond Middelstum,
Krantenknipsels,
documenten De Valk en Woonhuismonument,
diverse verslagen,
Foto’s,
diverse enveloppen met foto’s en documenten van Middelstum van Geert de Boer
Diverse documenten/rekeningen middenstand Middelstum
Uit archief Her. Kerk diverse rekeningen en aktes
Originele tekeningen met bestek van de verbouw van steenfabriek Labor 1955
Aardappelaanaarder gemaakt door oude Jacob ten Berge, repelaar en een reservewiel
Middelstumer kroniek diverse jaartallen
Tekeningen Mentheda, krantenknipsels, obligatieakte fam. Smit en een doos rekeningen van Van Zanten Huizinge.


Piet Smit Middelstum
Lampje glas in lood, toverlantaarn, El stok, foto CD
Vaasje Asinga


Moorlag Middelstum
Klok gemeentehuis Middelstum


Luida Noordhof Vries
4 Receptieboeken meester Glas, rapporten meester Glas
Landschapskaarten, borgenkaart
Kopie brief Brouwerij de Pauw 1835
Foto’s reünie 200 jaar Openbaar Onderwijs


Erven Piet Smit
Schilderijen 4x, diverse Middelstums middelpunt,
Geref.Kerk 1835-1935, Historisch album Groningen
Raamhanger Hippolytus, Boek Sipke Auke Veenstra
LP Middelstum zingt en speelt, Stickers 2x
Hierom Milnsom van Jan Hofman, diverse foto’s
Scriptie Ewsum van Lucas Kwant, Gemeente gidsen,
Groninger Ommelanden, DVD Concordia,
Tegeltje Herv.Kerk, winkelkast fam.Vegter, Kassa
Houten wandbord met tekst
Grenskaarten van de gemeenten in de provincie Groningen.
Huurcontract pad Oude Gang
Verkoopovereenkomst pad Oude Gang
Diverse documenten o.a. Huurboekje, verbouwverg. pui,
Dienstplicht formulieren
Diverse kasboeken en documenten en een aantal foto’s


Paul Panjkovic
Munt (herkomst onbekend)


Anne Pieters Gieten
Documenten P.Tilbuscher, krantenknipsels, foto’s
Programma boekje Caecilia 1913, Feestboekjes 4x
Hippolytuskerk 1445-1945, Middelstum oude ansichten 1
Westerwijtwerd vroeger, 200 jaar Openb. Onderwijs


Jaap van den Hoofdakker
Film over afbraak Gemeentehuis 1962
Dia’s Middelstum 1982


Jille Eilander Eelde
Foto’s


Frouk Vast Westerwijtwerd
Diverse documenten betreffende het pand van de oude bakkerij in Westerwijtwerd.


Klaas Berghuis Zwolle
Negatieven van Sinterklaas intochten begin jaren 80 en de negatieven betreffende het boek 125 Chr. Onderwijs in Middelstum en een negatief van steenfabriek Labor.


Dick Wychgel Middelstum
Diverse foto’s


Hippolytushoes Middelstum
Een viertal boeken
Vitrinekast


Els van der Meer Havelte
Scan foto wachthuisje 19


Fam. Schuit Middelstum
5 medailles, 3 documenten zuivel


Jan en Ineke Luit
Te leen: fotoalbums met verbouwing en familie foto’s
de foto’s zijn gescand


Via Reint Wobbes van Mevr. Stoter-Miske
2 foto albums oud Middelstum


Beno Rozeboom Middelstum
Diverse krantenknipsels en een kaartje
Stropdas met gemeente wapen Middelstum


Gerrit Lalkens Middelstum
Foto van Dr. Idema
Middelstums Middelpunt augustus 1984


Jan Luit Middelstum, voormalig schoenhandelaar
Foto’s en ansichtkaarten beschikbaar gesteld om te scannen


Tonnie Zigterman Assendelft
Diverse foto’s en krantenknipsels


Mevr. J.F. Wierenga  Ten Post
Diverse foto’s fam. Krijgsheld, zangkoor en meisjesver.


Fam. Maring Toornwerd
2 kranten uit 1888 en persoonsbewijs André Maring 1941


Kor Hofman Middelstum
Gaffel = draineerbuizenopsteker
Ab Hooijer Middelstum
4 draineerbuizen voor Gaffel van Hofman
Krantenartikelen


Albert Pieters Gieten
Diverse documenten, weinig gerelateerd aan Middelstum


Hilbrand de Jong Middelstum
Twee plakboeken krantenknipsels begin jaren 90
1 zakje tabak uit 1945


Piet Kruizinga Middelstum
1 doos met Groninger Almanakken
Fietsplaatje 1940/1941


Fré Schreiber Middelstum
3 video-opnames Loat Bluiers
20 foto/ansichten boek MDDEH via P. Smit/G de Boer
2 dozen met Groninger Almanakken
13 multo mappen met Noorder Rondblik
Krantenknipsels
11 Historisch Jaarboek Groningen


Tammo Huizenga Oosterburen
2 Tabac tubes, doosje met aluin, liniaal J.v.d.Beek
2 kalenders van Middelstum, diverse documenten en statuten boerenorganisaties, rekeningen en verpakkingszakjes middenstanders Middelstum
Reclame folders middenstanders, poster A 1 boerderij Jan Oost Elema, Bondsspaarbank folders, portemonnee Zuidhof
Dienstregeling met advertenties, brillenkoker Bouwman


Kees Reinders Middelstum
31 boekjes uit de serie Fibulareeks en 6 andere boekjes met geschiedenis als hoofddoel.
Hielke Ronald Bijsma
Asbak gemaakt in opdracht van Vast Banket


Aldert ten Have
Metalen kistje met diverse documenten/rekeningen en krantenknipsels van de firma Schuit Transport.


Hinrick Klugkist via Koor en Rinkel
Diverse rekeningen Wicher Zitsemaschool


Dhr. Amsing Bedum
Grote foto van boerderij nu Cor en Jantje Dijkema.


Erik Boerma Uithuizen
Potloodtekening Heleen Ferkranus


Klaas Koster Dwingeloo
Bouwtekeningen van steenfabriek Boerdam
Harry Bos Loppersum
Lijst met glas, krantenknipsel GS
Opgevraagd bij GA, niet interessant zijn heel veel van


Historische Vereniging Bedum
Boekje Geref.kerk Middelstum uitgereikt aan Siert Ubbens
Schoenmakershamer van Nederhoed


Henderikus Kooi Warffum
Kopieën Winkelpuzzel St. Nicolaas actie 1952


Bertha Huitzing Middelstum
Fotoboek, dia’s en film vrouwenraad Middelstum


Kees Jonkman Middelstum
Krantenknipsels en diverse boekjes


Egbert Miske Uithuizen
Foto materiaal om te scannen


Willie Bakker Groningen Nico Bakker Stadskanaal
Krantenknipsels en rekeningen middenstand Middelstum


Kees Geut Middelstum
Archief Interkerkelijk Jeugdkoor Middelstum


Fam. Schilthuis Middelstum
5 kg boterpot waar Mevr. Allersma-Goldhoorn boter in haalde zo rond 1900 bij de melkfabriek aan de Trekweg


Fam. Hilbrand de Jong
En drietal foto’s, haven, molen en H.J. Reitsema


Fam. Lutje Middelstum
2 boekjes, 175 Nutsdepartement, Historisch Album Gr.


Reinder en Annie Tuitman Middelstum
Diverse documenten Groente en Fruit


Fam. Meijer-Poppema Middelstum
6 boeken over speelgoed en verzameling
Blikken opwindbaar autootje


Jan Mekkes Onderdendam
7 foto’s reünie 1996 Openbare school


Eelke Wolters en Tiny Jonkman Roosendaal
Uit nalatenschap van Fam. Fonck-Heun
Diverse tekeningen, oorkonde, getuigschrift, bibliotheekboekje, gemeentegids, kerkkroniek en Koninklijke vrijwilligersonderscheiding met medaille


Teije Schuil Harkstede
AMABO tegeltje 1959


Janneke Paap Winsum
4 winkelboekjes Hoeksema/v d Meer


Dhr. Pol Winsum
Foto van zendamateur Rustema ± 1950


Historische Kring Noordelijk Hunsingo
Boek Historische schetsen van het Hoogeland


Fam. Tonckes Middelstum
Vanuit de boerderij van Gebr. Huizenga Oosterburen
Landbouwhandgereedschappen, 2 wipkarren, een vlasmachine , zaaiviool, divers klein handgereedschap, paarden tuigen


Rob Toren Huizinge
Schaftkeetje, aardappelligtmachine, aardappelsorteerder, graanontsmetter, 2 karren, graanwaaier, 1 hoornploeg, 1 rondgangploeg en wat kleine materialen.


Jan Hoekstra Middelstum
Kist voor spaar en gaar


Erik Boerma Uithuizen
2 lijsten met foto’s van de borg Schultinga,na sloop van de borg is het terrein vroeger bewoond door de fam. Hopma


Hennie Toolsema Middelstum
2 blikken trommeltjes


Hilbrand de Jong Drachten
Een aantal vergrotingen van foto’s uit Middelstum
Oorkonde uit 1951 voor oud bankman Reitsema
Hilbrand de Jong Drachten
Obligatie en hypotheekakte B.J. Smit 1871


Teije Schuil Harkstede
Diverse rekeningen waaronder ook uit Middelstumer middenstand


Hedzer van der Kooi Zwolle
Diverse oorlogsdocumenten


Hilda Groeneveld Middelstum
CD met 680 foto’s molen de Hoop
Doosje met Donateurskaarten molen de Hoop
Gegevens Fie Goudschaal uit Westerwijtwerd 1888
Lijst van Huisnummering Middelstum maart 1989
Verslagen van werkgroepen: Ewsum de Hoop, Muurtje Geertruida Alberdastraat, Concordiaplein en verslagen van de Historische Commissie.


Hijlke Wiersema Appelscha
Documenten woningen Fietsmaker Mulder en diverse foto’s
voor het winkeltjes project.
In bruikleen: schilderij “zicht op Middelstum”


Gijs Schilthuis vanuit de Doopsgezinde kerk
2 lijsten met kopieën over de bewoners van Melkema in Huizinge
1 lijst met tekening van villa Melkema gemaakt door Fedor van der Molen 1998 ( hangt op de Oude schoolsterweg 13)


Meindert Schollema Middelstum gedeeltelijk vanuit nalatenschap Egberdina Sissing, familie van W.v.d.Velde
Documenten begraafplaats v.d. Velde en Wieringa
Loting Nationale Militie v.d. Velde
Foto woning Ds. Leenders, Testament B. Schuil
Rekening v.d. Velde van schilder F. v. Bergen
Tarief boekje met advertenties Vita Nova, dit boekje komt van Ina van Dijken-Leistra
2 foto’s verbouwing Burchtstraat
Tekeningen Veenstra nieuw te bouwen Gemeentehuis aan de Asingalaan en de school in G.Alberdastraat (liggen op de Oude schoolsterweg 13) Diverse foto’s om te scannen.


Attje van der Molen Middelstum
Foto personeel Zuivelfabriek


Mevr. Stulp Middelstum
Ansichtkaart Schipke de Vries in Boterdiep


Hennie Toolsema Middelstum
Diverse verslagen Historische com. en enkele tijdschriften van Heemschut, onderzoeksgids GA, geschiedenis Ennemaborg.


Klaas Wiltjer Groningen
Lidmaatschapskaart IJsclub Middelstum 1929, een drietal kopieën van tekeningen panden in Middelstum en zijn levensverhaal in zijn eigen Gronings, door Fré nu omgezet.
Krantenknipsels om te scannen over zijn eigen wielercarrière.
Een foto van het koor Cecilia.


Anoniem
Sneeuwboek, boekje met versjes van de Knipkring Middelstum 1988, label luciferdoosje Concordia


Albert Arends Middelstum
Zijn verzameling dia’s ingescand, 4000 stuks


Erven Piet Smit
Boeken: Verbeeld vertrouwen, Groninger Gemeenten, Kijk op het groene Groningen, Kijk op de stad Groningen, Bekijk het Noorden eens anders, Groningen in vogelvlucht.


Arie van der Spek Nunspeet
2 DVD met 18 korte films opgenomen, Middelstum 1953-1965, door Dr. van der Spek.


Meindert Schollema Middelstum
3 foto albums beschikbaar gesteld om in te scannen in totaal 29 foto’s gescand.


Astrid Blaauwwiekel Kantens
3 verschillende zeepdoosjes, koffiemaatje, verschillende plankenkleedjes, hygiëne doekjes.


Hazekamp Middelstum
35 gescande foto’s van politieagent Hazekamp, oude stikkers van Borkhuis en Hazekamp.


Jan Luit, verz. Middelstum
Boekjes: Gevelstenen in Groningen, Sporen van strijd, de Taal van oude ambachten, de Taal van oud gereedschap, Groninger land, Gids voor cultuur en landschap, Groningen in foto’s, Boerderijen in Groningen, 10 jaar kerkepad.


Jan Smit, getrouwd met Anje v.d. Kooi Middelstum
Diverse fotoalbums en dia’s beschikbaar gesteld om in te scannen, resultaat 392 stuks.


Everdina Sikkema-Tuitman Grootegast
Foto’s om in te scannen resultaat 29 stuks


Fam. de Jong Drachten
99 blikken uit hun verzameling “Oud blik”


Willy Zuidhof Middelstum
Boekje om te scannen 100 jaar Christelijk onderwijs in Middelstum: Van Snik tot Spoetnik door L. Bakker


Anne Pieters Gieten
10 foto’s 200 jaar onderwijs 23 juni 2001


Eelke Wolters en Tiny Jonkman Roosendaal
Bewijs van Nederlanderschap Meinard Kraak, 2 foto’s Coendersweg woning Fonck-Heun, diverse krantenknipsels,
5 negatieven woningen Zuiderstraat, bibliografie van Middelstum en Huizinge, Landbouwschrift van de gemeente Middelstum geschreven door Trijntje Jonkman.


Universiteitsbibliotheek Groningen
Boerderijenboek Middelstum-Kantens met voorschrift:
Aangeboden aan de Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen Hans Alders.


Diane Holtkamp Middelstum
4 glazen met het gemeentewapen van Middelstum, boekje “het Kleine Leesgezelschap” Middelstum opgericht 1705


Ab Hooyer Middelstum

Boekje “De kerk van Westerwijtwerd” door W.J. Berghuis


Piet Doornbos- Wineke Dethmers Haren

Boekje boeldag 1966 op boerderij Dethmers Toornwerd

Om te scannen sigarenzakjes, familie foto’s, poëziealbum,

3 foto’s van Middelstum.


Mark van Dijken Middelstum

2 scans bouwbedrijf van Dijken


Eelke Wolters en Tiny Jonkman Roosendaal

27 foto’s personages en m.b.t. Middelstum 


Reint Wobbes Huizinge

Tekening komplan gemeente Middelstum 1978


Tammo Huizenga Loppersum

2 krantenknipsels, Lammert Miske verteld en een panorama knipsel gracht- en schoolstraat


Piet Doornbos-Wineke Dethmers Haren

2 liedboekjes, Nederland zingt weer uit 1954 en Tien liedjes geschreven door Ald. Elema Huizinge uit 1913


Rob de Groot Westerwijtwerd

Rapport van de Archeologische begeleiding “De Steekproef ” bij de Mariakerk in Westerwijtwerd

Diverse scherven/brokstukken van een grafsteen waarschijnlijk uit de 17E eeuw van een steensoort genoemd

Piere de Vinalmont, Namense hardsteen


Dames van Kalker Groningen

10 foto’s Oud Middelstum om te scannen


Kees Reinders Middelstum

21 plakboeken met beschrijvingen, krantenknipsels, foto’s en ansichtkaarten van kerken met in iedere plakboek een index.


Mevr. Stulp Middelstum

Foto Oud gemeentehuis met Geref.school 


Piet Doornbos-Wineke Dethmers Haren

27 foto’s om te scannen, bouw woning Toornwerd 1952


Meindert Schollema Middelstum

Diverse foto’s om te scannen


Alle Jan Kolstein Middelstum

Foto oud hek en baarhuisje begraafplaats Delleweg


Boeklage Veendam

10 foto’s om te scannen


Gerard van Dijken Middelstum Burg. v. Ankenweg

48 foto’s en krantenknipsels om te scannen


Haaijo Arends Middelstum

10 foto’s van verenigingen om te scannen


Piet Doornbos – Wineke Dethmers Haren

Div. overlijdens advertenties, Boekje school 1937

Kadastrale kaart Toornwerd 1897

Bouwovereenkomst juli 1920 woning Kantens

Rekeningen elc. inst.   Subsidie Volkshuisvesting

Offertes nieuwbouwwoning voor Twijnstra

Diverse foto’s om te scannen Labor personeelsfeest met diverse liederen (in word gezet)


Herman Stol Middelstum

Afdruk van een pentekening van de boerderij op Toornwerd van Oost-Elema, inmiddels voorzien van lijst en glas


Jaap en Hiltje Lalkens Huizinge

3 foto’s en 2 plakboeken, diverse inhoud, om in te scannen


Kees Jonkman Middelstum

Diverse boekjes middenstandstudie, Middelstums middelpunten, gemeente gidsen, woningadvertenties en brief Hennie Linker uit 1957


Berend Poortinga Middelstum

Diverse foto’s van foto’s en hinderwetvergunningen om in te scannen


 Gerrit en Ineke Oskam Visvliet

Ommelanderkrant  donderdag 27 december 1969 met artikel over Middelstum, krant van de hengelsport met artikel over wedstrijd de Witte Dobber Middelstum met uitslagen


Kees Geut Middelstum
Boeken: schelden, schelden dut nait zeer, versteende welvaart, dit land van terpen en torens, het is pluis in Groningen, onner zoo’n hoog gewölf van blaauwe lucht, de grootste sociëteit van Groningen, het monumentenboek, verdwenen plekjes, Groninger volksalmanak 1891-1908, Groningen vaarwel, natuur en cultuurhistorie, 50 topstukken van de ploeg, 25 opstellen van de ploeg.
Ingelijste foto van de hal/trapopgang Heerestraat 15
Historische kalender Middelstum 2x
Historische kalender Bedum


Reint Wobbes Huizinge
Tekening gemaakt door Vonck betreffende stoelen voor de raadszaal van gemeentehuis te Stedum ontworpen door S.A. Veenstra
Rekening D. Mulder fietsmaker t.a.v. Smedema
40x zo as t was tijdschrift historie Bedum


Peter Timmer Uithuizermeeden
3 sigarenbandjes, 1 van Miske meubelen en 2 van
Eiko Tuitman, 1x rood/zwart, 1x rood/wit


Els Groenewold Middelstum
Akte van oprichting Dorpsvereniging Westerwijtwerd 1978
Hypotheekakte Zwaagman Westerwijtwerd 1979
3 brandpolissen 1930, 1947, 1960 Zwaagman Toornwerd
Lidmaatschapskaart Zwaagman IJsclub Middelstum 1965


Fré Schreiber Middelstum
4 VHS banden, RABO 75 jaar, Concordia Proms concert, Koninginnedag 30-4-90 Loppersum
Hippol.Koor Historische drama B.A. Button WZ,
Vaantje 3 juni 1981 Hippolytushoes
Uitnodigingen LP Der is Meziek ien dörp, Schriften WZ,
Tas WZ, Petjes WZ


Martha Jonkers-Luit Hellevoetsluis
2 foto’s, Toornwerd, Burg. van Ankenweg


Accountantskantoor Groeneveld Middelstum
Archiefkast


Hist.Ver. Bedum Okke Amsing
Diverse fotokopieën Middelstum en omstreken, uit de collectie van fotograaf Jacob Tromp
Bidprent van Van Hove


Jille Eilander Eelde
Afbeelding pand Blaak


Fenna van Bergen Veghel
5 afbeeldingen van schilderijen Roelf van Bergen


Matthé Elema ’s Gravenzande
1 afbeelding van schilderij Roelf van Bergen


Klaas Pastoor Toornwerd
7 kas- en werkplaatsboeken uit de jaren 30 van smederij R. Rustema


Voetbalvereniging Middelstum
30 elftalfoto’s


Jan van der Kooi Middelstum
3 x boek Kalendarium van de geschiedenis van de stad en de provincie Groningen, 5 x boek Bleven van J.J. Kuipers (1894-1972)
Een aantal boeken: Oelenspaigel Sien Jensema, t Medaljonnechie Gé Klatter,
De leste börg Roelf Meijer, Veur Antje Fré Schreiber, Ofzain en ienlevern
Bé Kuipers, Van veurloop tot noaloop W. van Weerden, Berend Boksemrek Wim Faber, n liek man is een n riek man Truus Arbouw-Rozema.
4 x boekje Vertrouwde Behouden Oude Versjes, deze zijn om weg te geven.


Co Vriesema Appingedam
Film over bouw fabriek Boerdam, diverse boeken over Steenfabrieken in Noord Nederland, meer dan 200 foto’s Steenfabrieken in Noord Nederland met als hoofdmoot Fraamklap en Boerdam.
Een windmeter en een


Fam. Eurlings Middelstum
Handrooijer voor bieten


Rijks Universiteit Groningen
100 cahiers om documenten zuurvrij in te bewaren


Fam. Schilthuis Middelstum
Administratie kistje van Tijks, penningmeester van de Doopsgezinde kerk
2 foto’s. Openbare lagere school G. Alberdastraat, Landbouw Huishoudschool aan de Asingalaan, foto op Oldenoord met daarop B.P.Goldhoorn, Ties Allersma, Barteld Allersma, onbekend kindermeisje, Henderikus Allersma
Kwitantie van de Middelstumer Fanfare aan Dhr. H. Allersma 1900
Slabbetje P.B.Goldhoorn 1903


Piet Doornbosch en Wineke Dethmers Haren
Handgemaakte koperen kruik door koperslager Peter Zuidhof
Zilveren hangertje met gemeente wapen Hippolytus
5 delen De Bezetting, diverse foto’s en krantenknipsels.


Fam. Remminga Westerwijtwerd
Reclame bord Miske Meubelen Middelstum


Kees Geut Middelstum
Doos met boeken en tijdschriften gedeeltelijk afkomstig erven P. Smit.


Vanuit de Historische Vereniging
Foto materiaal van diverse exposities/inloopdagen
Foto albums Herstel begraafplaats eerste jaar gebruikt voor expositie al deze foto’s zijn ook digitaal vastgelegd


Albert Pastoor Middelstum
Afdekdop voor as van een vrachtwagen/bus gemaakt door carrosseriebouwer W. Renkema Middelstum
Pieter Barthold Goldhoorn Middelstum
Scans van dorsmachineboekje en foto dorsmachine met personeel


Fam. Muurling Middelstum
Wapen met kroon en fittingen gebruikt tijdens een toneelstuk waar en wanneer is onbekend.
Brief van wnd. Burgemeester de Graaf aan alle inwoners van Middelstum, waarschijnlijk 1944


Reint Wobbes Huizinge
Reclame bord, asbest, architect Veenstra.


Bertus Fennema
Diverse foto’s en afbeeldingen betrekking op boek architect Veenstra


Ab Hooijer Middelstum via KPN kerk
Boekje Tammo de Ticheljongen


Jelle Vis Middelstum
Middelstum Kwartet


Archief Hippolytushoes
Foto Hippolytushoes 1974-1999
7 fotoalbums met foto’s van activiteiten in het Hip.hoes


Gijs Schilthuis Middelstum
Linosnede afdruk Pieter Compaan van het Boterdiep nr.6 van 25 1984
Boekje met levensgeschiedenis van Pieter Compaan


Reint Wobbes Huizinge
Diverse Middelstum Middelpunt, Oranje 1940-1945
Nederland in den oorlog


Wicher Zitsemaschool Middelstum
Fotomateriaal en diverse ingelijste documenten


Piet en Bertha Huitsing Boerdam
Diverse kranten artikelen, foto materiaal


Jan Lüürssen Middelstum
Lampje met afbeeldingen van Middelstum
Boekje Hippolytuskerk


Fré Schreiber Middelstum
Diverse boekjes uit een nalatenschap van een inwoner uit Garmerwolde


Voetbalvereniging Middelstum

30 elftalfoto’s


Jan van der Kooi Middelstum

3 x boek Kalendarium van de geschiedenis van de stad en de provincie Groningen, 5 x boek Bleven van J.J. Kuipers (1894-1972)

Een aantal boeken: Oelenspaigel Sien Jensema, t Medaljonnechie Gé Klatter,

De leste börg Roelf Meijer, Veur Antje Fré Schreiber, Ofzain en ienlevern

Bé Kuipers, Van veurloop tot noaloop W. van Weerden, Berend Boksemrek Wim Faber, n liek man is een n riek man Truus Arbouw-Rozema.

4 x boekje Vertrouwde Behouden Oude Versjes, deze zijn om weg te geven.


Co Vriesema Appingedam

Film over bouw fabriek Boerdam, diverse boeken over Steenfabrieken in Noord Nederland, meer dan 200 foto’s Steenfabrieken in Noord Nederland met als hoofdmoot Fraamklap en Boerdam.

Een windmeter en een


Fam. Eurlings Middelstum

Handrooijer voor bieten


Rijks Universiteit Groningen

200 cahiers om documenten zuurvrij in te bewaren


Fam. Schilthuis Middelstum

Administratie kistje van Tijks, penningmeester van de Doopsgezinde kerk

2 foto’s. Openbare lagere school G. Alberdastraat, Landbouw Huishoudschool aan de Asingalaan, foto op Oldenoord met daarop B.P.Goldhoorn, Ties Allersma, Barteld Allersma, onbekend kindermeisje, Henderikus Allersma

Kwitantie van de Middelstumer Fanfare aan Dhr. H. Allersma 1900

Slabbetje P.B.Goldhoorn 1903


Piet Doornbosch en Wineke Dethmers Haren

Handgemaakte koperen kruik door koperslager Peter Zuidhof

Zilveren hangertje met gemeente wapen Hippolytus

5 delen De Bezetting, diverse foto’s en krantenknipsels.


Fam. Remminga Westerwijtwerd

Reclame bord Miske Meubelen Middelstum


Kees Geut Middelstum

Doos met boeken en tijdschriften gedeeltelijk afkomstig erven P. Smit.


Vanuit de Historische Vereniging

Foto materiaal van diverse exposities/inloopdagen

Foto albums Hertsel begraafplaats eerste jaar gebruikt voor expositie al deze foto’s zijn ook digitaal vastgelegd


Albert Pastoor Middelstum

Afdekdop voor as van een vrachtwagen/bus gemaakt door carrosseriebouwer W. Renkema Middelstum


Fré Schreiber Middelstum

Boekje van meester Y. Schreiber Middelstum januari 1931 met geschreven stukjes door de leerlingen van de vierde klas

Rekening van arts B. Klompsma 1933


Historie Bedum

14000 negatieven van fotograaf Herman Spier om daar Middelstum uit te zoeken. De eerste 1000 zijn uitgezocht waarvan 135 Middelstum en na een uitgebreide selectie 65 opgeslagen


Wilma Bergsma Haren

4 foto’s schoolvereniging MONO van meester Glas en een lerarenfoto.

Notitieboekje meester Glas


Historie Garrelsweer

2 glasbakvitrines voor exposities


Kees Jonkman Middelstum

700-800 negatieven waaronder veel Middelstum en omstreken.


Hermien Aartsen Culturele raad Middelstum 

15 foto’s op A 3 formaat van de kunstroute 2010


Van Heuveln Middelstum

Kleding van ongeveer 70 jaar oud, 40 stuks jurken en pakken, dertig hoofddeksels


Jan Smit Middelstum

47 foto’s Middelstum en omstreken om te scannen

414 foto’s versterken woningen Middelstum, om te kopiëren

32 foto’s van hedendaagse veranderingen in Middelstum om te kopiëren


Ab Hooijer Middelstum

1 kostuum jaren 40


Kees Geut Middelstum

Doos met allerlei verzamelde documenten over Middelstum, vroeger en nu

Fotoalbum opening nieuwe RABO bank Middelstum 1973


Adriaan Bosch Groningen

258 scans van dia’s gemaakt door schilder Jan Bolt, Oudeschoolsterweg. Het zijn meest familiefoto’s, maar ook een paar van de winkel. Tevens winterfoto’s van Middelstum. Jetze gaat met de familie overleggen wat we eventueel mogen publiceren.


Jan Mekkes, Onderdendam

Foto’s van de familie Wiersema, in de volksmond Derk en Job Wiersum, uit Huizinge. De voor ons bruikbare foto’s zijn inmiddels gescand, de rest (familiefoto’s) gaan het archief in.


Jan Luit Middelstum ( schoenen )

3 bladzijden rederijkerskamer Hypolites Middelstum 1889

Lidmaatschapskaart DE IJSCLUB Middelstum J. Luit 1954


Bob van Zalm Huizinge via Jaap van den Hoofdakker

20 foto’s Kunstuitleen 1984 Middelstums Middelpunt 1984

Foto’s van de kunstroute 2010 van de materialen toen beschikbaar gesteld door het Groninger museum

De bedragen in de achterste rij zijn verzekerde bedragen van de materialen

Helft van een gezichtsmasker 500 v. Chr. Aardewerk € 75.000
Mannetje van gebakken klei 0-300 na Chr. Aardewerk € 10.000
Ring met afbeelding van Bacchus 0-300 na Chr. Bergkristal € 150.000
Beeldje van Minerva 0-300 na Chr. Brons € 10.000
Speld van Angelsaksische type 400-500 voor Chr. Brons € 5.000
Runenhoutje vroege Middeleeuwen Taxushout € 100.000
Handvat van een kan 0-300 na Chr. Brons € 500
Beeldje van Juno in gedaante
van Keizerin Domitia
100-300 na Chr. Brons € 12.000
Handvat van een kapmes in
de vorm van een borstbeeld
van wagenmenner
0-300 na Chr. Ivoor € 10.000
Houten schminkdoosje 0-300 na Chr. Taxushout € 10.000

Krantenknipsel Bouw studio inzet slepend conflict 3 okt 1991


Anne Pieters Gieten

24 foto’s van oud Middelstum


Stien Smit-Koning Leek

7 foto’s om te scannen van schilders Albert Smit Sr. en Jr.


Nelly de Boer-Smit Ten Boer

Foto om te scannen van schilder Albert Smit Sr.


Evert Zuidhof Assen

Complete levensgeschiedenis van Meester Pieter Zuidhof. Diverse akten van bekwaamheid, Akte van benoeming, rapporten, sollicitatie brieven, aanstellingen en wat er zoal meer hoort bij het Meester zijn van een Stichting en instandhouding van scholen met de bijbel.


Jannes Klaassens Middelstum

2 foto’s om te scannen van schilder Wit, B.E. weg


Anneke Brinkman-Frieling Rolde

Diverse foto’s, Ceres uitvoering 1931 en 1932 landbouwschool, Saraswati rederijkerskamer Middelstum, diverse koopaktes en testamenten

Frieling-Willemsen, diverse documenten Frieling verzekeringen OLVEH

Kaart van polders Westerwijtwerd-Stedum, kaart van Waterschap Hunsingo

22 foto’s om te scannen fam. Frieling Westerwijtwerd


Imka Havinga Middelstum

3 foto’s schilder Grasdijk schoolstraat


Annemarie Frans Huizinge

2 gescande foto’s Frieling Huizinge, sierkuipje


Max Nienhuis Noordwolde

Koperen plaatje warm-koud Rustema &Zn tel 28 was in bezit van P.T. Nienhuis

Boterdiep O.Z. 18 Bedum


Piet Frieling Loon

Diverse foto’s om te scannen van Wieringa en Frieling Transport Huizinge


Jaap Lakens Huizinge

Om te scannen, kalender van Huizinge met veel foto’s van oud Huizinge

Boodschappenboekje Lalkens om te scannen.


Ettie Tiekstra-Wibbens Suameer

Om te scannen, dagboek, 123 pagina’s,  van Albert Huizinga over zijn verblijf in Ned. Indië 1947-1949


Piet en Bertha Huitsing Boerdam

2 kaarten twijde Grunneger toalroute, 2 boekjes twijde Grunneger toalroute,

2 boekjes gedichtenbundels diverse schrijvers, 2 boekjes Hip. Kerk door

E.C.A. Vinhuizen, Nieuwe Joodse Gazet 1995 Jacob van Haren, Molenblad over molen Westerwijtwerd, diverse rekeningen middenstand Middelstum, diverse krantenknipsels. Foto’s en rekeningen stukadoorswerk om te scannen.


Roelf Rustema Nordhorn Duitsland

Emaille deurplaatje landbouwertuigen fabriek Rustema, 2 foto’s school en voetbalelftal.


Haaijo Arends Middelstum

Diverse krantenknipsels, over het bedrijf Arends, om te scannen

9 foto’s fa. Arends om te scannen


Fam. Bergsma Haren en fam. Meihuizen Groningen

51 documenten, foto’s en een herbarium over meester Jan Evert Glas en zijn vrouw Siewertje Margrieta Koopman


André Moorlag Middelstum

33 rekeningen van verschillende middenstanders om te scannen voor winkeltjesboek


Diverse gevers uit Middelstum

12 boeken, zowel leesboeken als naslagwerken.


Eelke Wolters- Tiny Jonkman Roosendaal

Diverse ansichtkaarten van Middelstum met veel originele van de uitgever, krantenknipsel 40 jarig jubileum mej. A. Vegter


Ties Groenewold Delfzijl

Envelop van notaris Kooi vanuit Amerika


Janna Bijsma- Grasdijk

Diverse foto’s om in te scannen van o.a. Schilder Grasdijk uit de Grachtstraat.


Piet Huitsing

Plakboek 65 jaar Piet Huitsing, om foto’s te scannen en voor informatie over het stucadoorsbedrijf Goossen en Huitsing.


Herman Stol

Landbouwwerkschrift van Fenny Weike van der Molen 1949


Tiny Arends- Koster

Bonnetje van de firma Koster uit Westerwijtwerd/Onderdendam.


NoordPRoof Producties

Boeken, Architect Veenstra, Architect Wiersma, Architect Zevenberg, Bedrijvigheid in de gemeente Bedum, t Zel mie nooit weer vergeten.


Mark van Dijken Middelstum

Scan Middelstum vanaf Boterdiep gezien met de tekst: Groeten uit Drenthe


Adri de Lange Middelstum

Een haalmes gebruikt door de timmerman, de voorloper van de schaaf.


Reint Wobbes Huizinge

3 boekjes betreffende de kerk van Huizinge, schetsen uit de kerkgeschiedenis van Huizinge door R. Wobbes, de nederlands hervormde kerk te Huizinge door G.A. Brongers, Kerk en orgel van Huizinge door diverse schrijvers


Ria Winters Halfweg

3 foto’s van Middelstum en 4 krantenknipsels gescand


Jan Luit (schoenen) Middelstum

10 prenten van de kalender uit 1980 van Piet Kooi


Albert Pastoor Toornwerd

15 foto’s gescand van Ewsum


Jan Smit Middelstum

51 foto’s Middelstum digitaal aangeleverd


Nalatenschap Piet Kooi Winsum

2 kapstokken Kleermaker Steendam, flapportemonnee Slagerij Zuidhof,

Foto oud Kerkpad Toornwerd, boekje met klassenfoto’s OLS 1934

16 sigarenzakjes Middelstumer middenstand, boekje opening OLS aan de Alberdastraat 1937, 15 foto’s aanleg gracht Asingapoort, verordening begraafplaats Middelstum 1867, bouwverordening Middelstum 1906

Politie verordeningen Middelstum 1892 en 1908, statuten Zuivelfabriek Middelstum 1917, Kasboek, statuten, rekeningen en krantenknipsels van de Nederlandsche Vereniging voor Luchtbescherming afd. Middelstum

Fotoboek ter herinnering aan de OLS te Middelstum 28-07-1944

Ringbandmap met allerlei krantenknipsels betreffende Middelstum 1970-1975


Siep Brink Bedum

22 plakboeken, gemaakt door de vader van Siep Gerard, met krantenknipsels voornamelijk uit Noord Nederland en Middelstum in het bijzonder


Reint Wobbes Huizinge

3 boekjes over Kunstmonument, 2005,  2010,  2016


Groninger Archieven

Digitale versie van de film 29 januari 1962 Opening van het nieuwe gemeentehuis en afbraak van het oude gemeentehuis.

Digitale versie van de film 1971/72 van de Jeugdraad van de Geref. Kerk


Geert Vos Garrelsweer

144 verhalen van Jan Klompsma ONS LOUG


Jeroen Hillenga Archivaris Eemsdelta

Boek Verhalen van Delfzijl, Delfzijlster geschiedenis in een notendop uitgegeven ter gelegenheid van afscheid gemeente Delfzijl


Albert Stol Wormer

3 digitale versies van films uit 1982 en 1983. Laatste schooldag op het Kwetternest 1982, bezoek Sinterklaas Kwetternest 1982 en Dorsmachine Blauw/Pastoor met demonstatie van de dorsmachine.

Penning van de provincie Groningen voor de scheepsjager nr.3650


Wim Groeneveld Bedum

Kopie van het boek De Dolle Jonker


Anonieme gever

2 boekjes, Middelstum in grootmoederstijd en Herinneringen aan Milnsom geschreven door Jan Hofman


Kees Geut Middelstum

2 verzamelde tijdschriften in een band opgeslagen, Ach lieve tijd 2500 jaar Ommelanden, Ach lieve tijd Tien Eeuwen Groningen en de Groningers

Boekje verzameling verhalen in het Groningerland: Heksen en duivelsverhalen

Boekje t Verroad van Jan de Jong 1951, Een joar lang van H.G. Paap-Reenders ter gelegenheid van 50 jaar NCVB afd. Middelstum

4 foto’s bevrijdingsfeest 1965 en 15 van 1980 en 10 van 1995 en 15 van 2000

3 foto’s en een lintje van lichtweek 1996, 10 foto’s aanpak Grachtstraat 1989

13 foto’s Pieremegoggel ter gelegenheid 75 jr RABO Middelstum-Kantens 1986

Alle foto’s zijn gedigitaliseerd


Zustervereniging Historische Vereniging gemeente Bedum

6 ingebonden boeken met kranten Lopster Nieuws 1953, 1955, 1956, 1957, 1959 en 1960

4 ingebonden Fivelnieuws en Middelstumer Tamboer 1968, 1971, 1972, 1973


Jan van der Kooi Middelstum

DVD 100 jaar Openbaar vervoer in Groningen, Formules Algebra MULO van

J.v.d. Kooi uit Westerwijtwerd, de avonturen van Van Bergen 6 deeltjes, de avonturen van Pim en Mien 4 deeltjes, 5 ladenarchiefkasten


Zustervereniging Historie Garrelsweer

Bonenpootkar, die Historie Garrelsweer jaren geleden van Holtman uit Kantens heeft gekregen, die heeft het van een boer uit Middelstum of Kantens gekregen, onbekend welke boer ook niet bekend bij Jannie Holtman, wordt nog volledig uitgewerkt


Piet en Bertha Huitsing Boerdam

Diverse krantenknipsels betrekking op Middelstum, diverse korte verhaaltjes en anekdotes over Middelstum, een aantal programma’s over activiteiten in Middelstum, 4 x Schoolkrant de Boerdamster W. Zitsemaschool


Fré Schreiber Middelstum

2 toneelboekjes in het Gronings gespeeld door rederijkerskamer Saraswati uit Middelstum. Deze boekjes zijn door Peter Pruiksma uit de container gehaald tijdens een verbouwing bij café Grommers


Mark van Dijken Middelstum

2 kranten 1952 en 1955 met een stukje over de vis club en een advertentie van Pettinga/Stavinga


Henk Pot Middelstum

Diverse foto’s van Middelstum en verenigingen om te scannen, reeds gescand


Gerard Kolstein Amsterdam

9 foto’s digitaal aangeleverd van Oldenoord voor de restauratie


Wim Groeneveld Bedum

Film over de winter van 1979 gemaakt door zijn broer Hans, op ons advies gedigitaliseerd en ook geschonken aan de Groninger Archieven.


Wim Timmermans Middelstum

Krantenknipsels uit landelijk blad De Prins uit 1918. Met o.a. foto’s van Hippolytuskerk, de donjon en Nienoord (Toornwerd).


Menno Bosman Middelstum

21 digitale foto’s van firma Bosma uit Westerwijtwerd.


Johan Tuitman Middelstum

Er zijn uit een fotoalbum in totaal 89 foto’s ingescand van de winkel aan de Oude Schoolsterweg en de bouw en opening van de supermarkt aan de Asingalaan.


Hendricus Kooi Warffum

5 foto’s en dia’s ingescand van de Burchtstraat Middelstum


Mark van Dijken Middelstum

Een aantal koopaktes van diverse notarissen uit Middelstum en een aantal ingescande foto’s van Westerwijtwerd en Middelstum


Kees Geut Middelstum

Ingescande koopakte en hypotheekakte gemaakt door notaris Kooi


Fam. Schilthuis Middelstum

2 foto’s van tuinaanleg bij school de Wilster januari 1985, 1 ansichtkaart  waarvan het niet bekend is waar dit was/is


Jan Smit Middelstum

80 digitale opnamen sloop en bouw in Middelstum


Harm Jan Zuidema Bedum

Ingelijste nieuwjaarswens uit 1864 van Heine Hazekamp uit Westerwijtwerd aan zijn grootouders.

Scan van Lagere school klassenfoto uit 1919 met 3 leden van de familie Zuidema toen wonend op de boerderij Ander Wereld Stitswerderweg 15


Dick Wijchgel Middelstum

Krant met een artikel van G.A. Brongers over de afbraak oude Weem Huizinge


Geert Wieringa Middelstum

6 ansichten van Middelstum en 1 van Kantens, Kaart PAQDR van amateur zender Rustema, foto VVN kwis in Vita Nova, foto zeskamp in Boterdiep


Anneke Brinkman-Frieling Rolde

40 documenten met betrekking op de boerderijen uit Westerwijtwerd van de families Frieling en Willemsen. 4 foto albums.

Diverse perkamenten brieven waaronder 1 van Reint Joan Lewe Heer van Middelstum uit mei 1793, deze gaan t.z.t. als de herkomst is herleid, naar de Groninger Archieven


Andrea Smit Middelstum

Akte van splitsing beklemmingen “waterschap” Toptil

3 woordenboekjes Frans, Duits en Engels van Klaas Doeke Pot met daarin de datum 4-11-1939. Alle 3 ter restauratie naar Wim Gremmer.


IJsbaanvereniging Middelstum

Vaantje Hippolytus toertocht 1996, 3 tal foto’s om te scannen


Hendricus Kooi Warffum

Diverse foto’s oud Middelstum om te scannen


Klaas Berghuis Zwolle

Oorlogsdocument betreffende collecte Kantens voor Museum 40-45

Foto in lijst van pand Modderman met van Bergen en vrouw


Mark van Dijken Middelstum

2 weekbladen van de Spiegel met daarin het artikel “de wonderlijke paarden van Middelstum” , Milowiets vertelboek door Henk Post, 5 boeken “Archeologie” diverse jaren, dik woordenboek Siemon Reker


Mevr. J. Kampen- v.d.Ploeg Groningen

Boek van 140 pagina’s om te scannen van de genealogie van oude geslachten van dagloners van het Groninger Hogeland 1710-2002  Vander Ploeg en  Kruizinga


Joop Tilbusscher Feerwerd

Via Reint Wobbes, boekhoud verslagen Houtwaren Nanninga in de haven van Middelstum


Nalatenschap Piet Kooi Winsum

Geborduurd Logo N.B.P.V. 1936-1977, diverse rouwadvertenties meestal van boeren en familie daarvan omstreken Middelstum, diverse advertenties van verkoping/veilingen woningen in en rond Middelstum, diverse rekeningen middenstanders Middelstum, reclame folders middenstanders Middelstum


Van een anoniem

4 tal boekjes liedjes en taal


Henk Heijs Winterswijk

3 boekjes, het levensverhaal van Hendrik en Anthonia Heijs. 1 exemplaar voor het archief, 1 voor Oorlogsmuseum Middelstum, 1 voor K. Geut


Renate van Twinset Fashion Middelstum

Krantenknipsel verkeersquiz 1993


Hennie Toolsema Middelstum

Complete set kaarten van Kunstmonument 2000, zwarte doos met de complete set kaarten en boek van Kunstmonument 2005, langwerpige fotoset en bijbehorend boek Kunstmonument 2010, 2 oude landkaarten van Noord Nederland


Jakob van der Beek Apeldoorn

Uit het nalatenschap van Piet Smit een schilderij 80 br. en 67 hg voorstellend de Piloersemaborg te Den Ham, geschilderd door P.A. Melis juli 1943 deze wordt geschonken aan de Piloersemaborg


Renate van der Meulen Utrecht

Digitale versie van de Bachelor scriptie, voor haar studie aan de universiteit van Utrecht, Leven in Borg Ewsum


Piet Lanting Bedum

Map met diverse documenten, verkoopaktes en schoolafspraken betreffende Juf, Egberdina, Tempel


H.J. Pot Middelstum

2 asbakken met foto van woning O. v. Ewsumlaan en Asingalaan

Boekje Strunen deur de tied plattelandsvrouwen afd. Groningen,

Boekje Zwerven door Groningen, boekje Westerwijtwerd vroeger,

Boekje Middelstum in oude ansichten deel 1, Nieuw Groninger woordenboek van K. ter Laan, Groninger encyclopedie A en B van K. ter Laan,

Middelstum door de Eeuwen heen, Historie van Usquert, boekje opening OLS aan de G. Alberdastraat 1937, 4 stuks foto’s oud Middelstum,

Foto in lijst OLS 1908 met namen achterop.

Boekje Een wereld die veranderde en voorbijging, het verhaal van Arie Sprenger, boek Groningen stad en ommeland ter gelegenheid 35 jaar dirigent van Caecilia H. Pot 1965. Groningen propaganda uitgave alle dorpen 1938


Okke Amsing Bedum

9 digitale foto’s uit de collectie van Herman Spier


Fam. Blaauw Middelstum

7 digitale foto’s en 4 documenten betreffende de Dorsploeg van Blaauw


Hilda Bleker-Mulder Siddeburen

Notariële aktes betreffende het woonhuis van P. Dijkema Menthedaweg 14

Koopcontracten, overschrijfaktes, nalatenschap aktes.

Huurboekje 1878-1941, renteboekje 1941-1951, boerderijenboek Middelstum-Kantens deel 1, plattegrond grenstekeningen Middelstum en Bierum


Zustervereniging Historie Bedum

Ingebonden jaargangen, 40 x 60, van de Noorderkrant de jaargangen:

1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989


Gijs Schilthuis Middelstum

LP der is meziek ien t dörp met bijbehorend programma van 21-6-1985 en diverse krantenknipsels omtrent de uitreiking hiervan


Menno Keizer Nijverdal

Diverse bodemvondsten en een rekenpenning met begeleidend schrijven gevonden op het borgterrein van de Fraam te Huizinge