Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Doelen

De vereniging heeft als doel het bevorderen van onderzoek en instandhouding van de historie van de voormalige gemeente Middelstum. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Aanspreekpunt te zijn voor onderwerpen die verband houden met de geschiedenis en archeologie van de voormalige gemeente Middelstum.
  • Het ijveren voor het behoud van het culturele erfgoed door hierover kennis te verzamelen en op te bouwen en naar buiten toe bewustwording over te brengen.
  • Het verzamelen en bewaren van oude documenten, foto’s en voorwerpen met cultuurhistorische waarde.