Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Ontstaansgeschiedenis van de Historische Vereniging Middelstum

Op 4 november 2004 is op initiatief van het departement Middelstum van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, op Ewsum, een Historische Commissie ingesteld met onder meer als doel aanspreekpunt te zijn wanneer het gaat om onderwerpen die verband houden met de geschiedenis van Middelstum en omstreken.
Deze Commissie heeft in de loop der jaren tal van nuttige activiteiten ontplooid. Na verloop van tijd bleek echter wel dat voor een goede invulling van de toegedachte rollen het van belang is een zelfstandige rechtspersoon te zijn. Om die reden is na zeven jaar besloten een Historische Vereniging Middelstum op te richten die kan worden beschouwd als opvolger van deze Historische Commissie.
De daadwerkelijke oprichting van de Vereniging vond plaats op 27 oktober 2011 waarna een feestelijke oprichtingsbijeenkomst volgde op 11 november 2011 in Vita Nova. Op dat moment hadden zich inmiddels 46 leden aangemeld.

(foto’s: Jannes Klaassen)