Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Kerken

Hippolytuskerk

Sint-Hippolytuskerk

De Hippolytuskerk is een gotische kruiskerk die in de vijftiende eeuw is gebouwd, in opdracht van Onno van Ewsum.

Lees meer