Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Achtergrondinformatie

De naam Middelstum

Een zekere Lolke Stelwagen doet onderzoek naar de plaatsnamen die Ptolemaeus beschrijft in de tweede eeuw na Chr. en schreef het volgende:

Lees meer