Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

De naam Middelstum

Een zekere Lolke Stelwagen doet onderzoek naar de plaatsnamen die Ptolemaeus beschrijft in de tweede eeuw na Chr. en schreef het volgende:


“Ptolemaeus heeft ongeveer 6000 plaatsen beschreven voor heel Europa tot aan India toe. Hij beschrijft onder andere de Eemsmonding en een plaats iets links daarvan en een stukje zuidelijker: Mediolanium. Locatie en naam wijzen in de richting van Middelstum.
Als dit inderdaad aannemelijk is, dan zou de bekende geschiedenis van Middelstum 1800 jaar oud zijn. Overigens is van de meeste wierden in het noorden van Nederland bekend dat ze tussen 400-600 voor Christus zijn ontstaan…
Hoog tijd om archeologisch onderzoek te doen in het hartje van Middelstum!

De naam van het dorp wordt voor het eerst officieel genoemd in de negende eeuw wanneer ene Ditmar een schenking doet aan het klooster Fulda van land in het dorp ‘Mitilistenheim’ in Hunsingo, maar hier zijn veel twijfels bij. In 945 wordt het genoemd als ‘Midisheim’, rond 1000 als ‘Midlisthem’, in 1300 als ‘Midlestum’, in 1372 als ‘Myddelstum’ en in 1378 duikt de spelwijze ‘Middelstum’ voor het eerst op in oorkonden.” Tot zover Lolke Stelwagen.

“Het oudst bekende woord voor Middelstum kan zijn: Mediolanium. Letterlijk vertaald: middelste laan. Lijkt qua betekenis wel op Mittelistenheim. Volgens het etymologisch woordenboek van dr. J. de Vries kun je de betekenis van de woorden ‘laan’ en ‘list’ op onderstaande wijze terugvoeren.
Lijst = vgl. middelnederlands, oudengels, oudnoors, lista ”rand, zoom, lijst” vgl. albanees:
Leth = “hoge akkerrand”. Het franse liste is uit het germaans overgenomen.
Laan = vgl. oudfries ‘lona’, oudengels ‘lone’ ”weg, straat” en oudnoors ‘lon’= “huizenrij”. Heeft zijdelings te maken met driften, hoge wegen waarlangs vee werd gedreven.” Hilda Groeneveld.