Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 9 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Oproep!!! Wie heeft er leuke anekdotes of verhalen over de middenstand van Middelstum

Anekdotes en verhalen over de middenstanders van Middelstum.

Het winkeltjesboek waar een commissie al een paar jaar mee bezig is nadert de voltooiing. Nu is de commissie nog op zoek naar leuke anekdotes en verhalen over de middenstanders uit Middelstum en een aantal van die verhalen zullen dan in de Grunneger Toal in het boek verschijnen.

Reacties naar:
jetzesmit@ziggo.nl   0595-552696

info@keesgeut.nl      0595-552636  / 06-55331759