Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Oproep!!! Wie heeft er leuke anekdotes of verhalen van bedrijven in de voormalige gemeente Middelstum.

Anekdotes en verhalen over bedrijven in de voormalige gemeente Middelstum.

Het boek Handel! is inmiddels uitgegeven. Nu is de commissie nog op zoek naar leuke anekdotes en verhalen over bedrijven uit de voormalige gemeente Middelstum.

Reacties naar:
jetzesmit@ziggo.nl   0595-552696

info@keesgeut.nl      0595-552636  / 06-55331759