Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

16 mei braderie in Middelstum.

De Historische Vereniging staat donderdag 16 mei weer met een kraam op de braderie. De bekende boeken van Middelstum door de Eeuwen heen, prijs € 5,00, en het tot dusver enige boek over Middelstum in 40-45, Knikkeren in Spertijd prijs € 12,50, zullen volop in de kraam te koop zijn.

knikkeren in spertijd

Ook nu weer zullen er apparaten op de tafel liggen en het is aan de bezoekers om te raden waar deze voor gediend hebben.