Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Wandelkaarten Mooi Middelstum weer volop verkrijgbaar.

De wandelkaarten van Mooi Middelstum met een architectenroute en een Historische route zijn weer volop verkrijgbaar. De eerste serie van 2000 kaarten was na anderhalf jaar al helemaal op.

Stichting Dorpsbelangen, de Historische Vereniging en de Handels en bedrijven vereniging vonden dat dit ongekende succes een vervolg moest krijgen. De drie verenigingen hebben gezamenlijk een bedrag bij elkaar gelegd en het resterend bedrag is door Koor en Rinkel en het SNS Fonds Middelstum gefinancierd.


Het succes van deze wandelkaarten heeft hiermede een vervolg gekregen want er zijn opnieuw 2000 kaarten gedrukt die op verschillende plekken in Middelstum liggen om gratis mee te nemen.
De wandelroutes zijn ook via de app te wandelen via de App Mooi Middelstum, deze is gratis te downloaden op zowel tablet als telefoon. Deze app is kort geleden aangevuld met de Toal route die dus nu ook volledig digitaal wordt begeleid.


De gemeente kon dit initiatief zeer goed waarderen en verleende dan ook alle financiele medewerking, om een informatiebord te plaatsen op het Concordiaplein en sinds kort staat er bij de molensteentafel, op de hoek van de Grachtstraat, ook een informatiebord met daarop wat er in vroegere tijden op deze plek heeft gestaan.


De verenigingen zijn de gemeente dan ook zeer erkentelijk en een aantal mensen heeft al geopperd dat er wel meer van deze borden mogen worden geplaatst op historische plekken in het dorp.
De kans dat dit dus een vervolg krijgt lijkt groot.