Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Tentoonstellingen

Er zijn geen tentoonstellingen

De historische Vereniging heeft geen permanente of langdurige tentoonstellingen georganiseerd. Zo af en toe wordt er tijdens een lezing en de inloopdagen materiaal tentoongesteld, maar dit wordt daarna weer in het archief opgeborgen.