Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Uitbreiding App “MOOI MIDDELSTUM”

De app “MOOI MIDDELSTUM” die in 2017 online is gegaan is nu uitgebreid met “de twijde Grunneger toalroute”.
Op de app stonden al de twee wandelroutes: Architectuurroute over de architecten van Middelstum met de door hun ontworpen woningen die de woontrend van 1910 weergeeft en de Historische route over de monumenten, de karakteristieke beeldbepalende panden en plaatsen die de historie van Middelstum duidelijk weergeven, alles is duidelijk omschreven.
De vernijde twijde Grunneger toalroute op Doord is een bijzonder fraaie route vanuit Middelstum naar Toornwerd en weer terug. Tijdens deze route kan de wandelaar genieten van 15 borden met daarop Groninger gedichten van diverse Groninger dichters. Op de app staan verscheidene woorden die zijn omtoald, dan zijn ze beter te begrijpen. De app is te downloaden en voor wie graag via een papieren versie de 3 routes wil lopen liggen op diverse plaatsen in Middelstum gratis kaarten, om een paar te noemen: Op Ewsum, de Hippolytuskerk, drogisterij Marja en bakker Post.

Veel wandel plezier!