Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 9 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Werkgroep Begraafplaats Middelstum

De werkgroep voor de begraafplaats is op 10 mei 2014 van start gegaan met het restaureren en opknappen van verschillende grafmonumenten.


De vrijwilligersgroep, die momenteel uit zo’n 35 personen bestaat, komt nu al een aantal seizoenen op de woensdag en zaterdagmorgen zo rond 9.00 uur bij elkaar en verrichten daar dan de meest uiteenlopende werkzaamheden, graven recht zetten, nieuwe fundamenten aanbrengen, stukadoren, randen opnieuw op metselen en diverse kleinere reparaties.

Eén van de meest in het oog springende vernieuwing zijn wel de beide ingangen van de begraafplaats, de entree aan de Delleweg is geheel vernieuwd en aan de achterzijde is een nieuw hek geplaatst.
Het baarhuisje zal ook niet ontsnappen aan het werk van de vrijwilligers, er is al een toilet in gemaakt en voor 2017 staan nieuwe kozijnen en deuren op het program.
De groep denkt in ieder geval nog wel tot 2022 op de begraafplaats aan het werk te zullen zijn.
hek

hek2