Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Werkgroep Begraafplaats Middelstum

De werkgroep “Herstel begraafplaats” is op 10 mei 2014 van start gegaan met het restaureren en opknappen van verschillende grafmonumenten.

De vrijwilligersgroep, die uit zo’n 25 personen bestaat, komt nu al jaren, van april tot oktober, op de woensdag en zaterdagmorgen van 9 tot 12 uur bij elkaar en verrichten daar dan de meest uiteenlopende werkzaamheden, graven recht zetten, nieuwe fundamenten aanbrengen, stukadoren, randen opnieuw metselen en diverse reparaties.

De meest in het oog springende vernieuwingen zijn wel de beide ingangen van de begraafplaats, de entree aan de Delleweg is geheel vernieuwd, er zat eerst een Heras hekwerk voor, en aan de achterzijde is een nieuw, in de stijl van de Amsterdamse school, hek geplaatst.
Het baarhuisje is ook niet ontsnapt aan het werk van de vrijwilligers, er zijn een toilet en keuken in gemaakt en er zijn zowel aan de voor als de achterkant nieuwe kozijnen en deuren geplaatst.

Door de loop der jaren heen is de vrijwilligersgroep ervaren en bedreven in het herstel geworden, en zijn inmiddels twee grote familiegraven vrijwel geheel vernieuwd en zien er weer perfect uit.

Ook het groen is door de werkgroep aangepakt, de bomen en bosplantsoen verwijderd en zijn er twee tuinen aangelegd.
De groep denkt in ieder geval nog wel enkele jaren op de begraafplaats aan het werk te zullen zijn.

Vrijwel al de activiteiten van de vrijwilligersgroep worden geplaats onder: Laatste nieuws op onze site.

Door de giften van bezoekers en nabestaanden kunnen de vrijwilligers al deze werkzaamheden verrichten, ze hebben daar dan ook een speciale bankrekening voor geopend NL07 RABO 0166 3629 80 t.n.v. Historische Vereniging.

Voor vragen kan men terecht bij de coördinator van de vrijwilligersgroep:

Kees Geut 06-55331759

hek

hek2