Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 9 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Bestuursleden

Voorzitter

Reint Wobbes

Diane Holtkamp

Algemeen lid

 

 

Jan van der Kooi

Penningmeester (NL07 RABO 0166 3629 80)


 

Kees Geut

Penningmeester project “Herstel Begraafplaats” (NL37 RABO 0181 6956 18)
Ledenadministratie


 

Ab Hooijer

Algemeen lid


 

Jetze Smit

Archief beheer
Beeldbank
Facebook


 

Mark van Dijken

Algemeen Lid

Aniek Veenstra

Secretaris

email: info@historischeverenigingmiddelstum.nl