Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Bestuursleden

Heleen van Maar

Heleen van Maar

Secretaris

Oosterburen 7
9991 NB Middelstum

email: info@historischeverenigingmiddelstum.nl

Voorzitter

Pieter Goldhoorn

 

Jan van der Kooi

Penningmeester (NL07 RABO 0166 3629 80)


 

Ab Hooijer

Algemeen lid


 

Jetze Smit

Archief beheer
Beeldbank
Facebook


 

Mark van Dijken

Algemeen Lid

Aniek Veenstra

Algemeen lid