Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 7 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Beeldbank
HVM op facebook

Bestuursleden


 

Meindert Schollema

Voorzitter


 

Kees Geut

Penningmeester
Ledenadministratie


 

Johanna Muurling

Algemeen lid


 

Ab Hooijer

Algemeen lid


 

Jetze Smit

Archief beheer
Beeldbank
Facebook


 

Ties Groenewold

Archief beheer
Beeldbank
Facebook