Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Inloopmiddag Transport en Vervoer gaat niet door

In verband met het plotselinge overlijden van Meindert Schollema, de voorzitter van onze Historische Vereniging, heeft het bestuur moeten besluiten de Inloopmiddag Transport en Vervoer van 14 december a.s. op Ewsum te annuleren.