Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Programma voorjaar 2020

Het programma voorjaar 2020 is toegevoegd aan de site. Hieronder de details!


Woensdag 18 maart – Lezing Derk Smit
Gewelfschilderingen in de Hippolytuskerk

Tijdens het restauratiewerk aan de Hippolytuskerk van Middelstum in 1879 werden een aantal gewelfschilderingen zichtbaar, maar die werden al snel weer overgeschilderd. Bij de laatste restauratie in 1978 werd besloten om alle schilderingen weer onder het kalk weg te halen. De resultaten waren zo mooi en duidelijk dat iedereen die de kerk bezoekt uren omhoog kan kijken om steeds weer iets nieuws te ontdekken.

De lezing van Derk Smit zal ondermeer gaan over het “kijken” naar de muurschilderingen. Wat zie je en wat kun je daarbij denken? Door verschillende achtergronden en achtergrondinformatie ziet iedereen weer andere dingen. Derk is dan ook zeer nieuwsgierig naar wat u hem kunt vertellen.

Uiteraard komt Derk zelf uitgebreid aan het woord en toont hij zijn prachtige foto’s van de gewelfschilderingen, zoals ‘Een eend in de pot’. “Hier snap ik dus niets van”, zegt Derk. “U wel?” Het beloofd een humorvolle avond te worden.

Vita Nova – Middelstum – 20.00 uur – 5,00 euro incl. consumpties. 


Zaterdag 18 april – Rondleiding Kamp Westerbork

In het kader van 75 jaar bevrijding neemt de Historische Vereniging u mee naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork, tijdens de Tweede Wereldoorlog een doorgangskamp naar concentratiekampen als Sobibor en Auschwits, ‘Voorportaal van de hel’.

Na een rondleiding op het kampterrein wordt het museum bezocht en is er gelegenheid om een educatieve film te bekijken.

Het kamp moest zoveel mogelijk functioneren als een normaal dorp, een schijnwereld. Er waren cursussen, concerten, revue- en toneelvoorstellingen, er kon gesport worden, zelfs winkelen was mogelijk.

Er vertrokken 93 treinen richting de kampen in Oost-Europa. Uit Nederland werden 107.000 Joden en 245 Sinti grotendeels via Westerbork weggevoerd.

Vertrek 9.30 uur vanaf Middelstum, zoveel mogelijk met eigen vervoer. 

Start rondleiding 11:00 uur – Kosten: 10,00 euro per persoon. 


Zondag 7 juni – Vertelcollectief Kom op Verhoal, Opende

Georganiseerd door Historische vereniging Middelstum – NUT – Stichting Culturele Raad Middelstum 

‘LAND-VER-HUUS’

Verhalen over Westerkwartierders die na de tweede wereldoorlog met hun gezin vertrokken naar Amerika, Canada, Australië of Zuid-Afrika. Verhalen van hoop, verwachting, teleurstelling en verdriet, maar ook van geluk, voorspoed en succes.

Wat dreef de mensen om weg te trekken en wat hoopten ze te vinden in het nieuwe land? De angst voor het communisme, de onenigheid in de kerk, de toekomst van de kinderen? Iedereen had zo zijn redenen.

De verhalen worden afgewisseld met muziek door het dweilorkest van Crescendo uit Opende. Regie: Erik van Dort.

Start: Asingapark, huizen en tuinen erom heen – 15:00 uur – 7,50 euro

Reserveren? Mail naar: reserveer@historischeverenigingmiddelstum.nl