Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Jaarvergadering Historische Vereniging had een historische inslag

Tijdens de jaarvergadering van de Historische Vereniging was de zaal niet helemaal gevuld maar toch waren er meer dan 10% van de leden aanwezig.
De voorzitter heette iedereen van harte welkom en er werd stilte gehouden voor de leden die de vereniging ontvallen zijn de afgelopen twee jaren.
De laatste ledenvergadering was in begin 2020, dus de verslagen die vooraf naar de leden waren gestuurd gingen over 2020 en 2021.
Zowel de jaaroverzichten als de financiële verslagen van beide jaren werden goedgekeurd door de leden.


Er zijn de afgelopen 2 jaar een paar wisselingen geweest in het bestuur, de interim voorzitter Reint Wobbes is vervangen door Pieter Goldhoorn en de plaats van secretaris is nu ingenomen door Heleen van Maar.
Door de corona perikelen konden de nieuwe bestuursleden ten tijde van hun aantreden niet door de leden worden benoemd maar tijdens deze vergadering ging er een applaus op toen de leden werd voorgesteld om hun goedkeuring hier in te geven.


Nadat alle bezoekers in de pauze waren voorzien van koffie/thee met cake/koek was het woord aan de voorzitter die zijn verhaal deed, ondersteund door een foto presentatie, van de restauratie en herstel van hun boerderij op Oldenoord.
De bezoekers kregen een goede indruk van de restauratie en tevens een kijkje hoe het uiteindelijk is geworden.


Door een bezoeker werden er diverse documenten voor de vereniging overhandigd die veelal gaan over de geschiedenis en de gebeurtenissen in Middelstum, bijzonder fraai en zeer goed bewaarde documenten.


Eén document had wel de extra aandacht van de bezoekers en dat was: Regelement van bestuur en onderhoud der armen en behoeftigen leden van de hervormde gemeente Middelstum, was getekend:
De schout E.J. Lewe van Middelstum, 1 december 1816


Al deze documenten werden door de archivaris in ontvangst genomen en krijgen een veilige plek in het archief van de vereniging.