Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Inloopdag 2023

Op 16 december 2023 hebben wij ook dit jaar weer onze jaarlijkse inloopdag va de Historische Vereniging Middelstum met dit jaar als thema: Bouwen en slopen

In het heden en het verleden is er veel gebouwd en gesloopt in Middelstum en omstreken. Was het vroeger omdat een huis onbewoonbaar verklaard was, vandaag de dag heeft het vaak iets te maken met aardbevingsproblematiek. De Historische Vereniging Middelstum heeft voor u tijdens deze traditionele inloopdag diverse foto’s en materialen klaargelegd die te bezichtigen zijn en een functie hebben of hebben gehad tijdens de bouw- en sloopwerkzaamheden die hebben plaatsgevonden in Middelstum. Deze inloopdag in het Hippolytushoes begint om 10 uur en duurt tot 16 uur en is gratis te bezoeken.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur