Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Programma Activiteiten Voorjaar 2024

Het bestuur van de Historische Vereniging heeft het programma voor het voorjaar van 2024 klaar.

Woensdag 27 maart lezing door Jan Luit. Het Hemony carillon van de Hippolytuskerk.
Sinds 1662 is het geluid wat uit de koepel van de Hippolytuskerk komt niet meer weg te denken uit het dorp.
De prachtige heldere klanken die de gieters van Hemony voor deze toren gegoten hebben maakt ons dorp uniek in de wereld. Mede dankzei veel vrijwilligerswerk door het carilloncomissie staat alles er in een uitstekende conditie bij. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. Jan Luit neemt ons deze avond mee naar de geschiedenis en de restauratie van het Hemonybeiaard en wat hier allemaal bij komt kijken.

Hippolytushoes– Middelstum – 20.00 uur – € 5,00 incl. consumpties


Woensdag 22 Mei . Lezing door Jur Bekooy. De sint- Hippolytuskerk

Jur Bekooy is bouwkundige bij de stichting oude Groninger kerken, hij maakt zich grote zorgen om de eeuwen oude gebouwen waar onze provincie rijk aan is. Deze avond neemt Jur ons mee naar de Bouwgeschiedenis van het grootste monument wat in ons dorp staat en wat dit in de loop van de eeuwen voor veranderingen heeft moeten doorbrengen. Tegenwoordig is de laatgotische Hippolytuskerk in het dorp één van de parels in de provincie. Onder andere de hoge kwaliteit van de schilderingen die rond 1500 zijn aangebracht en hun grote hoeveelheid maken deze kerk bijzonder.

Hippolytuskerk Middelstum – 20.00 uur – € 5,00 incl. consumpties