Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Fam. Blanken

Zeer succesvolle inloopdag Historische Vereniging

De traditionele inloopdag, van zaterdag 10 december 2022 in het Hippolytushoes is een zeer goed bezochte dag geworden.

Buiten bij de ingang zagen de bezoekers reeds het vervoermiddel dat vroeger veel werd gebruikt en aangaf wat het thema van die inloopdag was namelijk TRANSPORT EN VERVOER. Lees meer

Heerlijke seizoen afsluiting vrijwilligers begraafplaats.

De vrijwilligers van de begraafplaats kwamen zaterdag nog een keer bij elkaar om het seizoen 2022 op een gezellige en heerlijke manier af te sluiten. Henk Huizenga, de voorzitter van de vrijwilligersclub, verwelkomde de vrijwilligers en sprak zijn waardering uit over het werk dat was gedaan het afgelopen seizoen. Nadat iedereen was voorzien van een drankje was het woord nog even aan de coördinator, Kees Geut, van de vrijwilligers. Lees meer

Lezing Johan van Ewsum trekt veel bezoekers.

Tijdens de lezing van Redmer Alma over de veelzijdige Johan van Ewsum in het Hippolytushoes waren vrijwel alle 70 stoelen bezet in de grote zaal. Redmer Alma kenner van wat voor vele mensen de “duistere middeleeuwen” zijn, had een duidelijke PowerPoint presentatie gemaakt over Johan van Ewsum, borgheer van Ewsum en Mensinge. Lees meer

Open Monumentendagen Middelstum weer op volle kracht.

Was het eerst nog wat rustig in het dorp, zo niet bij de Hoeksteenkerk. Daar melde zich om 1 minuut over 10 al de eerste boekkoper. Ook bij de andere Open Monumenten werd het al snel gezellig druk. Veel Middelstumers grepen de kans om de verder vaak gesloten monumenten te bekijken, maar ook veel mensen uit omringende dorpen en oud-Middelstumers wisten de Monumenten in Middelstum te vinden. Lees meer