Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing van Dick Wijchgel op 7 december 2011

Na het welkomstwoord van de voorzitter werd het woord gegeven aan molenaar Dick Wijchgel. Dick vertelde over het molenverleden van Middelstum en toonde daarbij oude afbeeldingen van de molens die vroeger in Middelstum hebben gestaan. Onder de aanwezigen was ook Bob Poppen, de molenkenner bij uitstek, hij wist Dick af en toe op een uitstekende wijze aan te vullen.