Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Oprichtingsvergadering op 10 november 2011

Oprichtingsvergadering op 10 november 2011 van de Historische Vereniging Middelstum, met als gastspreker Piet Kooi, archeoloog en afkomstig uit Middelstum.