Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Middelstum als één groot Open Monument

De Open Monumentendagen hebben dit jaar als thema: Kunst & Ambacht en dat zal in Middelstum en omgeving duidelijk zichtbaar zijn. Heel veel monumenten zijn tijdens deze dagen geopend en op sommige plekken in het dorp kan men genieten van het echte oude ambacht.

Zo zal in de werkplaats van Bonema schilders aan de Geertruida Alberdastraat  de schilderstechniek marmeren/houtstructuren  te zien zijn, een nog veel gevraagd ambacht voor de restauratie van monumentale interieuren. In het pand van Mevr.Paap aan de Heerestraat 15 is een prachtig glas-in-lood raam in het trappenhuis te bezichtigen, ontworpen en gemaakt door  voormalig  schilder Pieter Wijchgel.
In de Hoeksteenkerk aan de Burchtstraat wordt nu nog druk gewerkt om de renovatie van dit gebouw  aan het publiek te kunnen tonen.
Ook de particuliere musea, het Naaimachinemuseum aan de Trekweg en het Oorlogsmuseum aan de Oude schoolsterweg, zetten hun deuren open tijdens deze dagen.
In de Asinga Poort is een tentoonstelling van antieke radio en ontvangtoestellen en is er een expositie van schilderijen, bouwkeramiek, antiek, zilver en landbouwgeschiedenis.
In Huizinge is in de drukkerij aan de Hoofdweg 28 een demonstratie van de drukpers te zien, in de kerk hangen schilderijen van Marie Jose Coenen.
In Westerwijtwerd staan de deuren open van zowel de kerk alsmede die van het huiskamercafé met smederij, daar zal door restauratie architect Harry Haak en eigenaar Thomas Dresscher  de bouwgeschiedenis worden verteld, ook is daar een prachtige plafondschildering te zien.
In Middelstum zal op het Concordiaplein een Oldtimermeeting plaatsvinden en is de vaargroep van Ekenstein aanwezig met een grootwaterbassin om daar hun modelboten in te laten varen.
Van het Concordiaplein loop je zo de Hippolytuskerk en toren binnen om daar de gewelfschilderingen en de gerestaureerde speeltrommel te bekijken.
Molen de Hoop in Middelstum heeft op de zolders diverse gereedschappen tentoongesteld die het oude ambacht bij menigeen weer zal doen beleven.
Op diverse plekken in het dorp hangen posters en liggen flyers met het hele programma erop zodat je niets hoeft te missen van het monumentale in Middelstum en omgeving.

U kunt de flyer hier downloaden (PDF)