Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Succesvolle Open monumentendagen

Voorafgaand aan de twee Open monumentendagen kwamen op vrijdag de groepen 7 en 8 van de 3 basisscholen in Middelstum samen op Ewsum om aan de Open monumentenklassendag mee te doen.

Van daar uit werden ze in 6 groepen verdeeld en konden op verschillende locaties de kunst van diverse ambachten met eigen ogen aanschouwen en soms het ambacht zelf uitvoeren.
Op Ewsum werd geschilderd en in het kader van het Werkman jaar mooie inktdrukwerken gemaakt.2015 0
Vanaf Ewsum werd er via het Hoogholtje naar de molen gewandeld en mochten ze daar hun eigen meel malen, er zijn die avond heel veel pannenkoeken gegeten.
Bij de zilversmid ging alle aandacht uit naar het soldeerproces van de edele metalen, vooral de zilveren baggerschuit werd vol bewondering bekeken.
Op de Oude schoolsterweg was een hele stellage gebouwd waar de kinderen het vak van metselaar werd getoond en ook hier mochten ze zelf een muurtje metselen, met het cement nog aan de handen werd even verderop de musicus bezocht die de kinderen van diverse instrumenten liet genieten en dat dit in goede aarde viel was na die tijd wel te horen want men ging luid zingend naar Ewsum terug waar ter afsluiting nog wat gedronken en gegeten werd.
De zaterdag en de zondag was het een drukte van belang rondom de Open monumenten, het thema “Kunst en Ambacht” viel bijzonder goed in de smaak. Zowel in Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd en Toornwerd waren er weer meer bezoekers dan de voorgaande jaren.
Ook op het Concordiaplein kwam veel publiek kijken naar de auto’s en trekkers uit de vervlogen jaren, de vaarclub Ekenstein met hun modelboten en de miniatuur opstelling van handgemaakte kranen en vrachtauto’s.
Voor het volgend jaar staat de organisatie weer een uitdaging te wachten om het de bezoekers weer net zo naar de zin te maken als dit jaar.2015 1