Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Open dag begraafplaats goed bezocht.

Zaterdag 3 oktober was het “Open dag” op de begraafplaats van Middelstum dit was georganiseerd om het project “Herstel begraafplaats” voor dit seizoen af te sluiten.

Ook in 2015 waren er weer vele vrijwilligers zowel op de woensdagen als op de zaterdagen aanwezig om de grafmonumenten te restaureren, herstellen en te beletteren.
Henk Huizenga, lid van onze vereniging en één van de initiatiefnemers in dit project, sprak de bezoekers toe en memoreerde aan de opening van dit seizoen, de ingebruikname van de volledig vernieuwde entree bij de begraafplaats, dat ervoor zorgt dat de als je nu het dorp binnenrijdt je niet langer tegen een industriepark hekwerk aan kijkt.
Namens de vrijwilligers werden er twee borden, één verboden voor honden en één met de gedragregels voor de begraafplaats, vervangen door twee publieksvriendelijke borden zodat de entree er nu nog mooier bij staat.

26 september 2
Na de opmerking dat de vrijwilligers met heel veel plezier en humor het afgelopen seizoen weer vele monumenten de uitstraling terug hebben gegeven die ze verdienen, gaf Huizenga het woord aan wethouder Pier Prins van de gemeente Loppersum.
Allereerst sprak Prins namens de gemeente zijn hartelijk dank uit voor de werkzaamheden die het afgelopen seizoen zijn verricht door de vrijwilligers, dat dit niet alleen bij het grafherstel is gebleven was ook bij de gemeente doorgedrongen, ook het groen op de begraafplaats is door en groot aantal vrijwilligers mede onderhouden en dit is duidelijk zichtbaar vooral bij de urnenmuur waar 120 rododendrons zijn gepland.
In september is er een boekje uitgebracht met als titel “Parels in het landschap” waarin een aantal kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Loppersum worden beschreven, we moet zuinig zijn op deze stenen archieven sprak Prins en dat dit nu gebeurd is voor een groot deel te danken aan al die vrijwilligers in onze gemeente.
Om het vrijwilligers seizoen echt af te sluiten werd er door Prins samen met vrijwilligers coördinator Kees Geut een steen terug gelegd op een geheel gerestaureerd grafmonument. Hierna konden de bezoekers in het baarhuis een expositie bezichtigen, die was voor deze gelegenheid geheel ingericht in het teken van de grafsymboliek voorkomend op de begraafplaats van Middelstum.
3 oktober 50

Zo rond 14.00 uur toen de bezoekers waren vertrokken hebben de vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje afscheid van elkaar genomen met een: tot het volgende seizoen!