Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 9 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Boek van Meile Bakker “Knikkeren in Spertijd”

Het Boek van Meile Bakker “Knikkeren in Spertijd”  wordt op 21 november 14.00 uur op Ewsum  Oosterburen 1 Middelstum gepresenteerd. Op 4 mei, na de dodenherdenking op het Concordiaplein, hield Pauline Broekema een toespraak in de Hervormde kerk,

in deze toespraak citeerde zij een stuk uit het boek “Knikkeren in spertijd” geschreven door oud Middelstumer Meile Bakker. Tijdens een evaluatiegesprek over de dodenherdenking werd het idee geopperd om het boek van Meile Bakker opnieuw uit te geven. Bakker had het boek zelf ooit laten drukken en in een ringband gezet in een zeer beperkte oplage en deze verdeeld onder vrienden en bekenden.
Na een aantal maanden van voorbereiding door de Historische vereniging, het 4-Mei comité en de auteur is het zaterdag 21 november zover dat het boek gepresenteerd kan worden.

knikkeren1

Meile Bakker zal in hoogst eigen persoon naar Ewsum komen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen en daarna zal Dhr. Schilthuis van het 4-Mei comité een aantal exemplaren uitreiken.
Door de financiële ondersteuning van het SNS Fonds Middelstum is het mogelijk  de prijs laag te houden, het boek met 192 pagina’s kost € 12,50 en is uiteraard die middag op Ewsum verkrijgbaar, we zijn tot 16.30 uur aanwezig
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zaterdagmiddag naar Ewsum te komen, het boek is te verkrijgen bij Kees Geut Oude schoolsterweg 13 9991 CP Middelstum  info@keesgeut.nl  of 0595-552636. Let wel, de oplage is beperkt dus wacht niet te lang.

Knikkeren in spertijd is een terugblik op de lagereschooltijd van Meile Bakker, die grotendeels samenvalt met de Tweede Wereldoorlog. Het boek speelt zich voornamelijk af in Noord-Groningen, een rustig landelijk gebied, waarin de bezetting niettemin diepe sporen trekt. Tegelijkertijd woedt in de grote wereld de oorlog voort. Lieuwe Bakker, de vader van Meile, slaat geregeld de atlas open om het verloop van de frontlinies in Rusland en Noord-Afrika te volgen.
Het dorp Middelstum betaalt een zware tol: joden worden afgevoerd om nooit meer terug te keren, anderen worden vermoord omdat ze verzet hebben gepleegd of slachtoffer worden van wraakacties. Als de vrijheid eindelijk gloort, wordt ook het gezin waarin de schrijver opgroeit door verdriet getroffen.
Ondanks alle spanning in de samenleving gaat het dagelijks leven zijn eigen gang, zij het met vallen en opstaan. De jeugd weet zich met van alles en nog wat te vermaken. Meile geniet intens van de vakanties in Friesland, waar hij bij familie op boerderij ’t Bosk logeert.
Het boek besluit met een lange brief van Lieuwe over de bezettingstijd, die hij drie maanden na de bevrijding aan zijn familie in Amerika verzendt.

Over de auteur: Meile Bakker wordt in 1933 geboren in Middelstum. In de oorlogstijd, als zijn kinderlijke geest zich ontwikkelt, spelen fantasie en verwondering een grote rol. Eenmaal volwassen vertrekt hij naar Arnhem, waar hij stedenbouwkundig ontwerper wordt bij de gemeente.