Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Besturen Historische verenigingen bijeen op Ewsum

Afgevaardigden van Stichting historie Garrelsweer, Stichting historie Stedum en de Historische Vereniging Loppersum waren op uitnodiging van de Historische Vereniging Middelstum  op donderdagavond naar Ewsum gekomen.

Eens per jaar is het een gezellig samenzijn en praat men over de activiteiten die ze in hun dorpen organiseren. Veelal betreft het zaken die met de Historie van doen hebben en zijn er binnen de dorpen veel raakvlakken.2015 11 26 20.56.16
Zo is er in elk van de dorpen een vrijwilligersgroep actief op de begraafplaats om daar de monumenten weer het aanzien te geven die het verdient en wordt de werkwijze en het resultaat uitvoerig  besproken. Ook is er in het verleden, in samenwerking met de gemeente, gestreefd om alle foto’s die in het gemeentelijk archief aanwezig zijn, en dat zijn er duizenden, om die op de beeldbank van Groningen te zetten en daar wordt momenteel druk aan gewerkt, het resultaat daarvan is al duidelijk zichtbaar op de beeldbank.
Deze keer werd er extra aandacht geschonken aan ons Cultureel Erfgoed en hoe daar mee om te gaan, Reint Wobbes was voor die avond uitgenodigd om zijn expertise met de anderen te delen.
Het is zeer verontrustend  hoe er door de overheid en met name de NAM over onze monumentale en karakteristieke panden gedacht wordt, nog even en we wonen allemaal in piepschuimen woningen met plastieken schoorstenen zegt Wobbes.
Het wordt tijd dat er goede restauratie specialisten worden aangesteld die het herstel van de aardbevingsschade optimaal begeleiden.
Een van de eerste dingen die nu staan te gebeuren is dat er een inventarisatie word gemaakt van alle gemeentelijke monumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden.
De gezamenlijke besturen zullen er dan ook bij B en W en de raad op aandringen om zo spoedig mogelijk in contact te gaan met de Historische verenigingen en  Dorpsverenigingen van alle dorpen binnen de gemeente Loppersum en er zorg voor te dragen dat er een goede inventarisatie per dorp wordt gemaakt. Het excuus van de gemeente om te wachten totdat Dhr. Alders daar toestemming voor geeft werd door iedereen die avond van tafel geveegd.