Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Historie winkeltjes Middelstum zeer in trek

De door de onze vereniging georganiseerde inloopdag over de winkeltjes uit vroegere tijden is zeer succesvol verlopen.

De expositieruimte op Ewsum was volledig ingericht met oud winkelspul van ons lid Berend Poortinga en op de tafels lagen  vele mooie door Jetze vergrote foto’s van oude huizen en winkelpanden.
Door de fotopresentatie kwamen erbij de bezoekers veel vragen naar voren zoals: waar stond dat pand wie woonde er en wat was zijn of haar beroep. Door de middenstandsfilm uit 1966 te vertonen bleven veel bezoekers meer dan een uur aan hun stoel gekluisterd, tijdens de voorstelling kwamen ook hier weer de verhalen uit vervlogen tijden naar voren.

inloopdag 15 26

 

Ook Dick Wijchgel wist de bezoekers te boeien met zijn door hem geschreven verhalen en bijbehorende anekdotes over de winkeltjes van vroeger.
Een veel gestelde vraag die dag was: hoe is het met de verkoop van het boek “Knikkeren in spertijd”, dat door onze vereniging is uitgegeven, daar werd dan volledig in de sfeer van die dag op geantwoord: ze gaan als broodjes over de toonbank.

inloopdag 15 31

 

Enkele bezoekers hadden wat spul van huis meegenomen om dit aan de vereniging te schenken o.a. een oude liniaal van J. van der Beek, Heerenkleeding-Manufacturen en een oud doosje met aluin.
De werkgroep “Winkeltjes in voormalig gemeente Middelstum”  kan terug kijken op een succesvolle dag die heel veel informatie heeft opgeleverd en ze gaan door met het zoeken  naar foto materiaal, verhalen en anekdotes over de vele winkeltjes die er waren te vinden in Middelstum, Huizinge, Westerwijtwerd en Toornwerd om dit later in boekvorm uit te brengen.

 

inloopdag 15 36

 

inloopdag 15 42