Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing over Kornelis ter Laan goed bezocht.

Mevrouw Stip Ter Laan, de jongste kleindochter van K. ter Laan, heeft woensdag 10 februari een boeiende lezing met PowerPoint presentatie gehouden over de vele werkzaamheden van haar beroemde grootvader Kornelis ter Laan (Ol Kneles). Hoe hij zich ontwikkelde van boerenzoon tot Kamerlid.

Mevrouw Stip ter Laan heeft de jeugdherinneringen, die haar moeder van vader K. ter Laan had gekregen, op schrift gezet en voorzien van uitleg waar nodig, het is gebundeld tot een prachtig boek.
Kornelis ter Laan (1871-1963) werd aan de Groene Dijk in Slochteren geboren als oudste zoon van kleine landbouwers, zowel vader, Remko ter Laan, als moeder, Metje Buurman, waren van boeren komaf.
Het was bikkelen om het hoofd boven water te houden, vooral de crisis van de jaren 80 was voelbaar in huis, voor vader was er maar één boek en dat was de Bijbel maar voor moeder waren dat sprookjes, en ja Moeke was de baas.
Kornelis kon goed leren, op weg naar de Fransche School in Hoogezand en de HBS in Sappemeer hoorde hij van de arbeiders van fabrieken waar hij mee opliep, hoe moeilijk zij het hadden, slecht betaald, geen geld bij ziek zijn en slechte werkvoorzieningen.

ter laan2
Na de HBS was er geen geld voor een hogere studie, hij werd onderwijzer en na een aantal betrekkingen werd hij, nadat hij de hoofdakte gehaald had, schoolhoofd in 1895 in Sluis. Voordat hij daar heen ging, trouwde hij met zijn uit Noordbroek afkomstige jeugdvriendin Ida Groen. Hij kwam met de politiek in aanraking en dat bepaalde een groot deel van zijn verdere leven. Hij werd van 1901tot 1937 Tweede Kamerlid voor de SDAP en  was het eerste rode raadslid van Den Haag (1905-1914).
Hij was een uitstekend politicus getuige zijn initiatiefvoorstel van 1911 voor de  leerplichtwet. 
De laatste paar jaar was zijn broer Jan ook Tweede Kamerlid, spottend werden ze door de pers wel eens “firma Ter Laan” genoemd, Drees volgde ter Laan op in de Haagse gemeenteraad.
Verder behoeft de naam K. Ter Laan in onze provincie weinig introductie, wie kent niet de Groninger standaardwerken van Kornelis Ter Laan? 
Hij ontwikkelde vele activiteiten op het gebied van de Groninger geschiedenis (de Groninger Encyclopedie deel I en deel II) en had een grote invloed op de Groninger grammatica ( het Nieuw Groninger Woordenboek). Ter Laan heeft een indrukwekkend aantal publicaties nagelaten op taalkundig, volkskundig en letterkundig gebied.
Hij bleef vanuit het westen van het land met hart en ziel betrokken bij zijn Grunneger Laand en het volk waar hij zo van hield, en altijd met een tikkeltje heimwee naar de Groene Dijk.
In 1951 ontving hij uit handen van prins Bernhard de zilveren anjer voor alles wat hij op het gebied van taal en cultuur voor Groningen had gedaan.
Toen hij op 91-jarige leeftijd in 1963 overleed was zijn doel bereikt; Groningen was op de kaart gezet.
Na afloop werd Stip ter Laan onder begeleiding van een Ewsum pakket en bloemen hartelijk bedankt voor de zeer geslaagde lezing, het was de hele avond muisstil.