Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Lezing en excursie Slingertuinen

door Stieneke van der Wal 

In juli 2018 organiseert de Historische Vereniging zowel een lezing over als een excursie langs slingertuinen. Beide gelegenheden zijn samen of apart te bezoeken. Zowel de lezing als de excursie wordt verzorgd door Stieneke van der Wal, landschapsarchitect. 

Als deskundige van boerenerven en historische tuinen maakt Stieneke ook ontwerpen en beplantingsplannen.

Slingertuinen bij de Groninger borgen en herenboeren zijn ontstaan in de negentiende eeuw onder Engelse invloed. Kenmerkend voor een slingertuin is het verschil in hoogte en het kronkelige verloop van waterpartijen, borders en eilanden met bruggetjes.

Uit agenda De Slingertuinen

Woensdag 11 juli vertelt Stieneke van der Wal over de historie van het boerenerf, de ontwikkeling van de slingertuin en de invloed daarvan op het heden. Aan de orde komen o.a. tuinstijlen, kenmerken, ontwikkeling en herstelde slingertuinen. 

Zaterdag 14 juli neemt zij ons mee op excursie langs slingertuinen in het Oldambt. We starten de excursie met koffie bij een boerderij met slingertuin. We bezoeken vervolgens twee andere slingertuinen waarbij we de eigenaren kunnen spreken en een wandeling door de tuin maken.

Nadere gegevens over de excursie volgen. 

 

Woensdag 11 juli lezing Vita Nova 20.00 uur € 5.00 incl. consumpties

Zaterdag 14 juli excursie