Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Veenstra helpt de vrijwilligers begraafplaats in het zware werk.

Aan de rechterzijde van de ingang op de begraafplaats zijn nog enkele monumenten die een grondig herstel eisen.
De demontage van deze monumenten is dusdanig zwaar dat er hulp is gevraagd aan Veenstra Natuursteen uit Uithuizermeeden.
Peter Veenstra die al meerdere malen zijn waardering had uitgesproken over al het werk dat door de vrijwilligers wordt verricht op de begraafplaats, was dan ook graag bereid zijn hulp aan te bieden en de monumenten te demonteren.
Drie monumenten voorzien van een granieten afdekking, daarvan zullen de draagmuren geheel opnieuw worden opgemetseld en daarna kunnen de granieten randen weer geplaatst worden. Twee monumenten die geheel verzakt zijn en waarvan de Hardstenen afdekking al gedeeltelijk onder het maaiveld lag zullen geheel van een nieuw fundament worden voorzien.
Na deze herstelwerkzaamheden zal Veenstra wederom met een kraan de afdekking van deze vijf monumenten terug leggen.
Dit is één van de meest ingrijpende herstelwerkzaamheid tot dusver op de begraafplaats maar de vrijwilligers zijn er van overtuigd dat dit ze ook weer gaat lukken.