Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Erfgoedliefhebbers bijeen op Ewsum.

Uit alle hoeken van de noordelijke provincies waren de erfgoedliefhebbers naar Ewsum gekomen om daar deel te nemen aan diverse wandelingen door en langs het culturele erfgoed dat gelukkig nog in Middelstum aanwezig is.
Deze middag was georganiseerd door Heemschut, Erfgoedpartners, Boerderijen Stichting, Nederlandse Tuinenstichting, het Tuinpad op, WerkPro en de Historische Vereniging.De bezoekers konden vooraf aangeven aan welke activiteit men wenste deel te nemen, een rondleiding door de tuinen en de bosrijke omgeving van Ewsum of een wandeling door Middelstum waar men diverse gebouwen, objecten en tuinen kon bezoeken.
Er waren twee groepen die onder begeleiding van enkele mensen van de Historische Vereniging vervolgens de molen De Hoop, de Doopsgezinde kerk, het Asinga Park, de Hippolytuskerk en Mentheda bezochten. Op alle locaties waren deskundigen aanwezig die de bezoekers uitgebreid uitleg gaven over de gebouwen, objecten en de tuinen.
De wandeling door de tuinen en de bosrijke omgeving van Ewsum werden o.a. verzorgt WerkPro, die de bezoekers ook hier uitgebreid van informatie voorzag over de aanleg en onderhoud van al het mooie groen rondom Ewsum.
Aan de reacties van de bezoekers werd al snel duidelijk dat het een zeer geslaagde middag was, velen lieten blijken om Middelstum weer snel te bezoeken en daar dan aan de hand van de gekregen kaarten “MOOI MIDDELSTUM”, de Historische en architectenroute, de rijke historie van Middelstum nog eens uitgebreid te willen bekijken.

Van deze middag is een uitgebreid beeldverslag gemaakt door Jannie Bos van “het tuinpad op”. zie onderstaande link

Hieronder aanvullende foto’s die op deze dag gemaakt zijn: