Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Groot enthousiasme bij leerlingen tijdens klassendag.

Net als voorgaande jaren hadden Stichting Dorpsbelangen en de Historische Vereniging weer een klassendag georganiseerd gerelateerd aan de nationale Open Monumentendagen. Deze keer werden de kinderen uit de groepen 7 en 8 van de drie basisscholen vervoerd in twee haast 40 jaar oude bussen van het busmuseum uit Hoogezand.De ene bus bracht ze naar Noordpolderzijl en de andere ging naar Pieterburen en daar werden zo bijzonder vriendelijk ontvangen door de vrijwilligers ter plaatse. Tijdens de rit kregen de kinderen informatie over wat ze zoal passeerden tijdens de reis, zoals over de boerderij Grootzeewijk waarin 1840 nog zes knechten, vier meiden en veertien plaatselijke dagloners werkzaam waren. Ook de verhalen van het Juliana klooster van Rottum, het Brintahuisje vlakbij Breede, Westernieland de geboorteplaats van Freek de Jonge en dat de plaatsen die tijdens de rit werden gepasseerd vroeger eigenlijk tot één grote wierde behoorden, werden door de kinderen zeer aandachtig beluisterd.


In Noordpolderzijl werd ingegaan op de geschiedenis van de haven en het onderhoud daarvan. Tijdens een wandeling en gespetter over de kwelders kregen de kinderen wat zeekraal te proeven, het is net broccoli alleen dan iets zouter merkte één van de kinderen op, een hele belevenis om tussen de schapen en paarden door te wandelen en ze ook nog te mogen aanraken. Nadat de kinderen allemaal waren voorzien van een grote appel, hun aangeboden door de Plusmarkt van Johan Tuitman, werd de reis vervolgd naar Pieterburen waarvan de andere bus net was vertrokken naar Noordpolderzijl, zo werd er gewisseld van plaats.


In Pieterburen kregen ze uitleg over wat de betekenis is van “Wadden als Werelderfgoed”. Tijdens deze uitleg werden de kinderen voorzien van ranja een heerlijk breekbrood aangeboden vanuit de bakkerij van Henk Post.
Daarna werd een film bekeken over de verschillende biotopen aan de Waddenkust en het belang van de Waddenzee als tankstation tijdens de vogeltrek. Deze klassendag die mede mogelijk werd gemaakt door de financiele ondersteuning van het SNS Fonds Middelstum, Koor en Rinkel en de gemeente Loppersum zal op deze wijze nog vele jaren voort kunnen borduren, aan het enthousiasme van de kinderen en de daarbij behorende vrijwilligers zal het zeker niet liggen.