Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Zaterdag 13 oktober afsluiting seizoen 2018 “Herstel begraafplaats”

Op zaterdagmorgen 13 oktober is het de laatste dag van dit seizoen dat de vrijwilligers op de begraafplaats werkzaamheden verrichten. Net als voorgaande jaren zal wethouder Pier Prins aanwezig zijn om op deze morgen uitgebreid in te gaan op het groen onderhoud op de begraafplaats en rond 10.00 uur een afsluitende handeling verrichten.
De vrijwilligers zullen deze morgen graag aan de bezoekers de werkzaamheden van het afgelopen seizoen laten zien, en daar zitten een aantal zeer uitdagende restauraties bij die dit seizoen tot een bijzonder fraai resultaat hebben geleid.
Er zijn diverse graven die met maaiveld gelijk lagen voorzien van een nieuw fundament en zijn de zeer zware graven van de fam. Duursema volledig opnieuw opgebouwd.

Alle hekwerken zijn gerestaureerd en dit seizoen zijn de meeste terug geplaatst wat een bijzonder fraai aanzien geeft aan het geheel. Aan de oude rechterkant daar zijn vrijwel alle oude grafmonumenten nu opnieuw beletterd en geschilderd zodat een groot gedeelte van de Middelstumer geschiedenis weer duidelijk zichtbaar is.
De zo langzamerhand voor Nederland nog sporadisch voorkomende houten grafmonumenten daar zijn 6 nieuwe voor gemaakt, de oude waren verrot en in een dusdanige staat dat ze vrijwel niet meer te lezen waren.
Iedereen is deze morgen van harte welkom op de begraafplaats en de vrijwilligers rekenen dan ook op een grote opkomst, er is voor iedereen koffie met iets lekkers erbij. Om 11.30 uur is het echt gedaan voor dit seizoen en zullen de vrijwilligers zich de komende winterperiode met plezier voorbereiden op seizoen 2019.