Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Woensdag 10 oktober lezing De Ploeg

100 jaar De Ploeg schilders door Richard ter Borg

Richard ter Borg is gespecialiseerd in het werk van de Groninger kunstenaarsvereniging De Ploeg, zijn galerie is grotendeels gevuld met werken van De Ploeg schilders o.a. van Jan Alting, Johan Dijkstra, Nicolaas Werkman, Marten Klompien en George Martens.
Hij zal deze avond uitgebreid ingaan op deze kunstenaarskring aan de hand van de door hem meegebrachte schilderijen.

Vervalsingen, b.v. een schilderij van Karel Appel, die vaak in omloop zijn is één van zijn specialiteiten en zal de nodige aandacht krijgen.

De bezoekers mogen hun eigen schilderijen deze avond meebrengen, het hoeft niet van een Ploegschilder te zijn, Richard zal deze dan beoordelen en daar een eventuele waarde aan geven zoals hij al menigmaal heeft gedaan in het TV programma tussen Kunst en Kitsch.

Lezing: Vita Nova – 20.00 uur – € 5,00 incl. consumpties