Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

De Historische Vereniging kan terug kijken op een zeer geslaagde inloopmiddag op Ewsum.

“Het is ja net een reünie” werd vaak gezegd zaterdagmiddag tijdens de jaarlijkse inloopmiddag die traditie getrouw op Ewsum wordt gehouden.
Het bruisende verenigingsleven in de voormalige gemeente Middelstum stond deze middag centraal en de vele bezoekers kwamen dan ook niet alleen uit Middelstum maar o.a ook uit Assen, Beilen, Visvliet, Sauwerd, Groningen, Uithuizen, Loppersum, Bedum enz.
Op de speciale promotieborden, met daarop meer dan 150 foto’s, de tientallen plakboeken en de krantenknipsels werden zeer goed bekeken en haalde bij menigeen dan ook spontaan een leuk verhaal of anekdote naar boven.


Er waren diverse oude verenigingsfoto’s voorzien van nummers en op de daarbij behorende lijsten konden de namen worden ingevuld van de personen die tot dusver onbekend waren gebleven.


Dit was een groot succes, diverse bezoekers gingen er speciaal voor zitten, en van vele personen die tot die middag onbekend waren werden de namen ingevuld, dit is een welkome aanvulling voor het archief van de Historische Vereniging.


Vooral de voetbalverenigingen en de koren van de verschillende kerkgemeenschappen maakten de stemmen los over wat er vroeger toch allemaal in Middelstum te beleven viel.


Ook de wat jongere verenigingen waren vertegenwoordigd, zoals de gehele geschiedenis van de tafeltennisvereniging Midstars werd door middel van heel veel plakboeken opnieuw in het zonnetje gezet.


Van het jeugdkoor, dat in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zeer actief was, waren er foto’s en krantenknipsels aanwezig die de mooie herinneringen weer naar boven haalde zoals er in die jaren werd gemusiceerd.


Dat de bezoekers de archivaris van de Historische Vereniging aan het werk willen zetten bleek wel uit de meegebrachte tassen vol met foto’s, krantenknipsels en plakboeken.


Op de getoonde film, uit 2011, werd nog eens duidelijk zichtbaar hoe goed alle verenigingen in Middelstum kunnen samenwerken om tot haast het leukste dorp van Groningen te worden uitgeroepen, al met al een middag waarvan men met een gerust hart kan zeggen: DIT IS MIDDELSTUM TEN VOETEN UIT.