Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Vrijwilligers begraafplaats in winterrust maar de professionals gaan door.

Halverwege oktober zijn de vrijwilligers op de begraafplaats gestopt met hun restauratie en schilder werkzaamheden en genieten nu van de winterpauze.
Enkele vrijwilligers zijn tijdens de wintermaanden bezig met de voorbereidingen op het komende seizoen, zo wordt er gewerkt aan het framewerk voor het sedumdak van de urnenmuur, en een aantal hekwerken zijn in voorbereiding om straks de graven weer de uitstraling te geven die ze jaren geleden zijn kwijtgeraakt.


Toch wordt er op de begraafplaats nog gewerkt en wel door de mensen van WerkPro en de gemeente, de schelpenpaden worden geüpgrade.


Sinds 2016 is het verboden om bestrijdingsmiddelen tegen het onkruid te gebruiken en wordt er nu gewerkt aan alternatieve middelen. Eén van deze middelen is om de schelpenstructuur te verbeteren door er een nieuwe laag overheen te strooien.

De afgelopen dagen is dit gebeurt en deze schelpen, ook wel kleischelpen genoemd, geven nu al een geheel andere aanblik als voorheen, het wachten is nu op de regen die de schelpen schoon zal spoelen en dan kunnen in het voorjaar de schelpen door een wals worden bewerkt zodat de paden weer goed begaanbaar zijn.


De gemeente is inmiddels ook begonnen met het leeghalen van de voormalige opslag tussen de brandweerkazerne en de begraafplaats zodat in het voorjaar kan worden begonnen met de aanleg van de parkeerplaatsen en rondom te voorzien van nieuwe beplanting.