Over de Vereniging

De Historische Vereniging Middelstum is opgericht op 27 oktober 2011. Op dit moment bestaat de vereniging uit meer dan 200 leden en 8 bestuursleden.Het logo stelt de begrenzing van de oude gemeente Middelstum voor, met Hippolytus als beschermheilige in het midden afgebeeld.

Video archief
Beeldbank
HVM op facebook

Presentatie boek Ewsum De borg en zijn bewoners.

Onder het genot van koffie en gebak werd in de expositieruimte van Ewsum zaterdag het boek Ewsum De borg en zijn bewoners gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd door Reint Wobbes, de auteur van het boek, uitgereikt aan de voorzitter van het SNS Fonds Middelstum, Neeltje Gerritsen. Nadat het eerste exemplaar aan Neeltje was overhandigd kregen de overige bestuursleden van het SNS Fonds Middelstum ook ieder een exemplaar net als Jan Smit uit Middelstum en Piet Kooi uit Winsum, beiden hadden materiaal beschikbaar gesteld voor dit boek.

Vrijwel alle verenigingen, die gebruik maken van Ewsum, hadden een vertegenwoordiger gestuurd om bij de uitreiking van dit unieke boek aanwezig te zijn.


Toen een paar jaar geleden de wandel App Mooi Middelstum en de papieren versies van de Architectenroute en de Historischeroute werden gerealiseerd kwam ook het verhaal van Ewsum naar voren. Het was bij het SNS Fonds Middelstum bekend dat Reint Wobbes een uitgebreide beschrijving had gemaakt over de borg en zijn bewoners.

Na overleg met Stichting Dorpsbelangen Middelstum en de plaatselijke Historische Vereniging werd besloten om er een mooi boekwerkje van te maken. Er werden allerlei foto’s en documenten uit het verleden verzameld om zowel in beeld als in woord een goede beschrijving te geven van de bewoners van de borg door de eeuwen heen. Er werd contact gelegd met vormgever Jetze Smit, van NoordPRoof producties in Bedum, en zij maakten het tot een zeer fraai boekje.

Het is een bijzonder boek geworden over iets dat ten noordoosten van Middelstum ligt, midden in het open landschap, het terrein waar tot 1863 de borg Ewsum gestaan heeft, het borgterrein is er nog steeds, inclusief de twee grachten. Alleen de verlaagde verdedigingtoren uit 1472 rijst nog deels op uit het water.

Om het geheel financieel haalbaar te maken is deze uitgave een geschenk van het SNS Fonds Middelstum. Vele inwoners van Middelstum, Kantens en omgeving zullen dit fonds zeer dankbaar zijn voor zo één pracht kado.


Het boek is verkrijgbaar tijdens de openingstijden van de theeschenkerij op Ewsum.